Peeterburgis teha pitkanäpu mehed õhtudel õige julgeste oma tööd. Need olla enamiste lapsed, kes, pealt näha ilma mingisuguse kurja nõuuta, tagant üles wankrisse hüpawad, kus sõitja sees on, ja siis suure näputöö kunstniku osawusega sõitja taskud tühjaks teewad. Kärmeste lippawad nad jälle ära, kui tormijooks õnnelikult on lõpetatud, ning arwa on wõimalik, neid kinni tabada.