Me ise kujundame maakonna

Kaupo Kase

FOTO: Elmo Riig / Sakala

OLEN TEGUTSENUD Viljandi ümbruse valdade liitumise ehk niinimetatud rõngasvalla loomise ühinemiskomisjoni esimehena üle poole aasta. Selle aja jooksul on koostatud tegevuskava, valminud ühinemisinfot kajastav veebileht ning korraldatud tuleviku kujundamiseks regulaarselt valdkonnakomisjonide kokkusaamisi.

Koos mõtlemine on olnud põnev ja toimekas. Aina paremini joonistuvad välja meie uued võimalused. Tunnen üha enam, et piirkonna arengu kujundamine on meie endi kätes.

LIHTSATELE KÜSIMUSTELE on valmis vastused, kuid ühinemisele ehk koostöö kõrgemale vormile tuleb need koos leida.

Tugeva valla loomisele kostab poolehoidu nii liituvate omavalitsuste elanikelt kui kogu Eestist. Tunnen rõõmu, et kõik ühinemisläbirääkimiste osapooled on meelestatud positiivselt ning valmis otsima lahendust.

Keeruline majanduslik olukord kohustab meid seniseid võimalusi ära kasutama. Valdade ühinemisläbirääkimistel on selgunud, et omavalitsused tegelevad tihti ebaotstarbeka dubleerimisega, sest ollakse harjunud vaatama ja mõtlema liiga kitsastes piirides.

Mida ühtlasem on kogu piirkond, seda parem. «Kui minu naabritel läheb hästi, siis läheb hästi ka minul,» on üks tark mees öelnud. Tema tõdemust toetab terve talupojamõistus, seetõttu peame piirkonna arengule kõik koos kaasa aitama.

IKKA JA jälle kostab teiste omavalitsusjuhtide suust, et nad soovivad delegeerida otsustamist — kas ühinemise või üldse haldusreformi asjus — kellelegi teisele, olgu siis kohalikule omavalitsuste liidule või riigi keskvõimule.

Meil Viljandimaal on 15 valla- või linnavolikogu, milles on kokku 207 liiget. Väidan, et kõigil volikogu liikmetel oli ja on praegugi võimalik langetada otsus alustada vabatahtlikult naaberomavalitsustega läbirääkimisi. Nii saab kujundada senisest tugevamaid ja võimekamaid omavalitsusi.

Rõhutan siinkohal sõna «vabatahtlik». See näitab ja kinnitab meie iseotsustamise õigust ja selle kasutamise võimalikkust. Praegu saame moodustada maakondliku või piirkondliku koos toimiva omavalitsuse kõrgelt tuleva sunduseta. Vaja on üksnes pisut tahet ning sellele järgnevaid tegusid.

OMAVALITSUSED, KES soovivad piirkonna elujärge ja kvaliteeti parandada, peavad kõigepealt kasutama seniseid võimalusi. Saamaks selgust, kas omavalitsuste ühinemine oleks piirkonnale parim lahendus, on vaid üks variant: algatada läbirääkimised. Edasi liikumiseks on üks tee, paigal tammumiseks leidub tuhandeid võimalusi. Kõik oleneb sellest, millele oma tähelepanu suuname.

Kutsun kõiki Viljandimaa volikogude liikmeid võtma omavalitsuse ühinemise teema volikogudes arutlusele ning keskenduma tulevikule!

Tagasi üles