Hispaania kuningliku paari külakäigi läbi Portugaalias, kus neid niiheaste kuninga kui rahwa poolt suure lahkuse ja auustusega wasta wõeti, ei taha Portugalias ometi mitte suurt wilja kanda, sest et suurem kogu sealsest riigirahwast Hispaania wasta mitte liiga sõbrust südames ei näite kandwat. Ennem näitab Portugaalias Prantsuse wasta lahkem meel walitsewat. Prantsuse poliitika on iseäranis uue kaubalepingu läbi, mis ta Portugaaliaga hilja maha tegi, sealsel maal ja rahwa seas sõbruse waimu sünnitanud.