Lõuna-Ameerikas on Tshile oma wastasega, Boliiwiaga, rahu teinud ja seega on see pitkaline sõdimine otsas, mis kõige minewa suwe seal wältas. Boliiwia peab rahulepingu kontrahti järele oma rannamaa Tshilele äraandma, misläbi ta täitsa nõrgendatud saab ja mere- ja kauba-wõimuseta jäeb. Peruu riigiga ei tohi ta ka enam sõbrust pidada ehk läbikäia. — Peruu ise on ka, nagu jo teame, Boliiwia poolt wõidetud.