Wiliandist. Rasked ajad. Wiliandi linn õitses kunni wiimase paari aastani omas kauplemises ja muu toimetustes kauniste, aga ülemullu ja mullu aastaga on asjad siin oopis ennast muutnud. Meie linna kaupmeestest on mullu aasta üksi, nagu «Felliner Anzeiger» jutustab, 9 pankrotti jäenud, ja kui meie siinseid suuremaid kaupmehi küsime, kuidas Jõulu ajal kaup olnud, siis tunnistawad nad, et nii halba aastat ei olla olnud.