Abipolitseinikud ja politseinikud kontrollisid eriolukorra ajal kehtestatud reeglite täitmist.

FOTO: Arvo Meeks / Lõuna-Eesti Postimees

Enam kui 450 abipolitseinikku panustas Eestis kehtinud eriolukorra ajal turvalisuse tagamisse rohkem kui 35 000 töötundi.

Abipolitseinikud kontrollisid 2 + 2 reegli tagamist ning jälgisid muudest piirangutest kinnipidamist, tehes oma tööd tänavatel, kaubandusettevõtetes, teenidussaalides, riigipiiril, sadamas ja lennujaamas.

Siseminister Mart Helme tänas abipolitseinikke, öeldes, et nende roll kriisi lahendamises oli märkimisväärne. 

«Tegemist on inimestega, kes tulid politseiametnikega tänavatele turvalisust tagama, riskides ise haigeks jäämisega,» lausus ta. «Samuti polnud kellelgi aimu, kui mastaapseks võib antud olukord kujuneda. Tänu neile saime eriolukorra tõhusamalt lahendatud.»

Samas märkis minister, et kuigi eriolukord on lõppenud, kestab võitlus viirusega veel edasi. 

«Loota võib alati, et see kriis jääb viimaseks, kuid alati tuleb olla valmis järgmiseks,» lausus ta. «Usun, et edaspidi abipolitseinike kiire ja paindliku kaasamisega eriülesannetesse ning politsei ja piirivalve kriisireservi loomisega on meie valmisolek järgmiseks kriisiks veelgi tugevam.»

Sisejulgeoleku-, korrakaitse- ja migratsioonipoliitika asekantsler Veiko Kommusaar ütles samuti, et abipolitseinike tõhusam kaasamine on aidanud riigil eriolukorrast välja tulla, ning avaldas arvamust, et oma osa selles mängib inimeste suur usaldus vabatahtlike vastu.

«Uuringud näitavad, et usaldus vabatahtlike organisatsioonide suhtes on tervikuna suur. 75 protsenti Eesti elanikest usaldab abipolitseinikke ning 64 protsenti leiab, et abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate tegevus on väärtustatud pereringis või sõpruskonnas. Peaaegu kolmandiku vastajate sõnul osalevad nende lähedased ja tuttavad abipolitsei, vabatahtliku pääste või muus siseturvalisusesse panustavas vabatahtlikus tegevuses,» rääkis ta.

Asekantsler lausus, et 26 aastaga on kujunenud välja terviklik süsteem põhjaliku väljaõppe ja tarviliku varustuse näol, et inimesed saaksid tulla vabatahtlikuna oma panust andma. 

«Senisest enam on tarvis jätkata kogu Eestit katva abipolitseinike võrgustiku laiendamisega, seda enam et prognooside kohaselt lähema kümne aasta jooksul väheneb siseturvalisuse valdkonna kõikidel põhikutsealadel töötajate arv ligi kümnendiku võrra,» lisas Kommusaar. «On oluline, et igas linnas, vallas ja suurema omavalitsusesiseses piirkonnas oleks piisavalt abipolitseinikke, seega kutsume üles vabatahtlikega liituma.»