Viljandi vald paneb kaasavasse eelarvesse 35 000 eurot 

Viljandi vallamaja Kauba tänaval.  

FOTO: Marko Saarm

Viljandi vallavalitsus ootab 27. aprillist elanikelt ideid 35 000 euro kasutamiseks. Valla kodulehekülje andmetel võib kaasava eelarve objekti maksumus jääda 5000 ja 35 000 euro vahele. Objekt peab olema vallaga seotud, pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ja sellest ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgmiste aastate eelarvetele. 

Vallavanem Alar Karu sõnul suurendab elanike osalemine avaliku raha planeerimises ja jaotamises nende teadlikkust sellest, kuidas vallavalitsus majandab, ning samas annab vallavalitsusele tagasisidet elanike soovidest ja vajadustest. 

"Hea on see, et kaasava eelarve protsess suurendab ka kodanikuaktiivsust ja annab omavalitsusele ideid, kuidas oma elanikke rohkem kaasata," rääkis vallavanem. "See paneb inimesed ühiselt mõtlema ja tegutsema ning suurendab kogukonnatunnet."

Ideid saab esitada 27. aprillist 17. maini. Laekunud ideede teostatavust hindavad rahalisest, tehnilisest ja ajalisest aspektist asjakohaste valdkondade spetsialistid 17. maist 15. juunini. Sisulised arutelud ideede üle toimuvad ideede autorite ja spetsialistide osavõtul juunis. Siis selgub, millised ideed jõuavad lõpphääletusele oktoobris.

Kogu kaasava eelarve protsessi vältel oodatakse ideede esitajatelt aktiivset kaasalöömist oma idee tutvustamisega. Hindamise tulemusena nõuetele vastavaks tunnistatud ettepanekud avaldatakse valla veebi- ja  Facebooki lehel, valla ajalehes ning pannakse vallaelanikele hääletusele.

Kaasava eelarve eesmärk on parandada kogukondadevahelist koostööd, tutvustada inimestele eelarve koostamise põhimõtteid ning ärgitada inimesi midagi reaalselt ellu viima. Kavandatud infotundide asemel on võimalik tutvuda kaasava eelarve võimalustega kodulehel ja küsida vallavalitsuse töötajatelt. Ideid saab esitada ning sobiva idee poolt hiljem hääletada infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-ID-ga. 

Põhja-Sakala vald võttis kaasava eelarve kasutusele möödunud aastal, elanikel oli võimalik kaasa rääkida 40  000 euro jagamises. Mulgi vald seda veel teinud pole. Viljandi linnas on aga kaasavale eelarvele võimalik kaasa lüüa olnud juba kuus korda, möödunud aastal läks selleks 30 000 eurot.

Tagasi üles
Back