iDeal kampaania

Lasteaiatöötajaid ei maksa valedega hirmutada

Ene Saar leiab, et kui me tahame, et nii lapsed kui ka töötajad tunneksid end lasteaias hästi ja turvaliselt, ei maksa vastutustundetult kõhklusi ja kahtlusi külvata.

FOTO: Elmo Riig

12. VEEBRUARI SAKALAS hirmutas Viljandi vallavolikogu liige Mait Allas (vaata artiklit «Murepilved lasteaiaõpetajate kohal» – toimetus), et Viljandi valla lasteaiatöötajate palk võib 2021. aastal järsult langeda. Selline väide on vale ja pahatahtlik. Viljandi vald tõstis lasteaiatöötajate palka juba siis, kui riigi toetust ei olnud, ja teeb seda edaspidi.

Vald on panustanud ja panustab tulevikuski lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palkadesse, sest me väärtustame nende inimeste tööd. Kui me tahame, et nii lapsed kui ka töötajad tunneksid end lasteaias hästi ja turvaliselt, ei maksa vastutustundetult kõhklusi ja kahtlusi külvata.

KÕIGEPEALT LÄHIMINEVIKUST. 2017. aasta jaanuarist tõstis Viljandi vald lasteaiaõpetajate palga ilma igasuguse riigi toetuseta võrdseks üldhariduskooli õpetajate palgaga. Sealhulgas tõsteti tugispetsialistide palka, mida seniajani ei kompenseeri riik, kuigi igapäevaelus nende töötajate roll aina kasvab.

Valla panus palgatõusu on järjest suurenenud. 2017. aasta suvel otsustas riik eraldada omavalitsustele lisatoetust, et motiveerida neid lasteaednike palka tõstma. Seisukoht oli, et riigilt saavad toetust kõik need omavalitsused, kes on tõstnud kõrgharidusega lasteaiaõpetaja palga 2017. aasta 1. septembriks 80 protsendini kehtivast üldhariduskooli õpetaja alampalgast.

Määrus oli tehtud kolme aasta peale nii, et igal aastal eraldab riik toetust tingimusega, et lasteaiaõpetaja palk tõuseks viie protsendi võrra kooliõpetaja palgale lähemale. Tuleb rõhutada, et valla omaosalus on igal aastal kasvanud.

RIIGI TOETUS ON OLNUD loomulikult abiks, kuid kinnitan, et kui seda ei oleks tulnud, oleks Viljandi vald tõstnud lasteaiatöötajate palgad ikkagi samale tasemele, kui need on praegu. Magistrikraadiga või sellega võrdsustatud tasemel lasteaiaõpetaja töötasu on praegu sama suur kui üldhariduskooli õpetaja töötasu.

Minu väiteid toetab valla hariduse arengukava, milles ühe peateemana on välja toodud motiveeritud kvalifitseeritud personal. Viljandi vallavolikogu on ka kinnitanud valla arengustrateegia, milles on kirjas, et Viljandi vallas tuleb koolieelse lasteasutuse õpetaja palk viia üldhariduskooli õpetaja palgaga samaväärsele tasemele.

PALGAD KASVAVAD ka riigi toetuseta. Kui riik ühel päeval abi ei paku, tuleb kohalikul omavalitsusel enda võetud kohustused täita. Viljandi vallal sellega probleeme ei ole. Igal aastal on Viljandi vallavalitsus järgmise aasta eelarvet koostades põhjalikult vaaginud eri ametis inimeste tasustamist vallas tervikuna ja seda on tehtud alati töötajatele positiivses võtmes. Palgad on tõusnud kõikides valdkondades.

Selgituseks veel niipalju, et töölepingu seadus ei võimalda üldjuhul töötasu ühepoolselt muuta, mistõttu tõstetud töötasu ei saa lepingu muutmiseta alandada.

KOKKUVÕTTES võin kinnitada, et Viljandi valla lasteaiaõpetajad ei pea küll oma palga pärast muretsema. Nende eest on seistud ja seistakse ka tulevikus.

Tagasi üles