Eesti on 5G-võrgu ootel.

FOTO: www.freepik.com

Eesti on võtnud sihiks saavutada 2023. aastaks mobiilside viienda põlvkonna ehk 5G-ühenduse suuremates linnades ja nende äärealadel ning 2025. aastaks transpordikoridorides.

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kaimar Karu andis esmaspäeval riigikogu komisjonidele ülevaate 5G-teemade hetkeseisust ning kahe olulisema punktina käsitleti 5G-sageduste konkurssi ja võrkude turvalisust. 

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis valminud plaani kohaselt on Eesti siht välja arendada 5G-ühendus kujul, mis võimaldaks andmete vaba liikumist, uudsete teenuste arengut ja tehisintellekti kasutuselevõttu.

Lisaks otsustas riigikaitsekomisjon algatada seadusemuudatuse, mis võimaldab valitsusel määrusega kehtestada sidevõrkudes kasutatava riist- ja tarkvara kooskõlastamise nõude ja korra. Et andmed liiguvad sidevõrkude kaudu, on sidevõrkudel komisjoni hinnangul järjest olulisem roll ka riigi julgeoleku ja riigikaitse kontekstis.