Inspektorid kontrollisid eeskätt evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste kasutamist ning tulekustuteid, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise asjus. Pilt on illustratiivne.

FOTO: Urmas Luik

Päästeameti Lõuna päästekeskuse ohutusjärelevalve inspektorid kontrollisid nädalavahetusel meelelahutusasutusi, Viljandis uurisid nad olukorda 13 kohas.

Nagu teatas Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik, kontrolliti eeskätt evakuatsiooniteid ja -valgustust, tuletõkkeuste kasutamist ning tulekustuteid, samuti töötajate teadmisi ohu korral tegutsemise asjus.

Viljandis, Tartus, Põltsamaal, Valgas, Jõgeval, Otepääl, Sangastes ja Kambja vallas vaadati üle 37 klubi, pubi, baari, toitlustuskohta ja paar suuremat kontserdi- ning näitemängupaika. Tuleohutusega oli kõik korras 24 asutuses. Ülejäänutes leidsid inspektorid kokku 27 rikkumist. 11 korral alustati väärteomenetlused, millega määratakse süüdlastele rikkumiste eest rahatrahv, neljal puhul alustatakse puuduste kõrvaldamiseks haldusmenetlus. Haldusmenetlusega antakse puuduste kõrvaldamiseks tähtaeg ning määratakse sunniraha.

Viljandis käisid inspektorid Suure Venna pubis, klubis Lounge, Mulksu vinoteegis, Männimäe külalistemajas, raamatubaaris Romaan, klubis Cheers, Tegelaste Toa pubis, Tamma pubis, kasiinos Grand Prix, Pööningu pubis, Legendi pubis, pärimusmuusika aidas ja Ugala teatris.

Haldusmenetlust alustab päästeamet Legendi pubi asjus, sest seal oli teine evakuatsioonipääs nõuetekohaselt tähistamata ja köögi ventilatsioonisüsteem hooldamata. 

Väärteomenetlusega päädis reid Pööningu pubis, kus tagumisele evakuatsiooniteele oli ladustatud põlevmaterjali ja muid esemeid ning garderoobi tulekustuti oli kontrollimata.

Väärteomenetlus algatati ka klubi Lounge kohta, sest seal olid tuletõkkeuksed avatud asendis.

Nagu Marek Kiik lisas, jälgisid inspektorid oma kontrollkäigul, et evakuatsiooniteed oleksid tähistatud ja valgustatud, seal poleks takistusi ning pääseks ohutult välja. Samuti kontrolliti, et tuletõkkeuksed sulguksid automaatselt ja oleksid püsivalt suletud asendis. Kui uksi on vaja lahti hoida, tuleb neile paigaldada magnetsulgurid.

Ruumides peab olema piisav hulk õigesti paigutatud ja kontrollitud tulekustuteid.    Tulekahjusignalisatsioon peab olema hooldatud ning ette peab olema näidata dokumentatsioon. Lisaks peavad töötajad teadma, kuidas ohu korral tegutseda.

Ekslikult sattus algul artiklisse, et tuletõkkeuksed olid avatud asendis Suures Vennas. Tegelikult oli seal kõik korras. Loo autor Aivar Aotäht palub vabandust.