Endiste hoonete asemel asub nüüd avar parkimisplats.

FOTO: Egert Virro

Viljandi külje all tegutsev Kaitseliidu Sakala malev sai oma aja ära elanud hoonekompleks lammutamise järel endale parkimisplatsi.

Kaitseliidu peastaabi kinnisvara spetsialist Egert Virro ütles, et lammutustöid alustati juuni alguses ning lõpetati 19. septembril. Täna, 9. oktoobril võttis Kaitseliit osaühingu Amestop tehtud töö ametlikult vastu.

Sakala maleva staabi- ja tagalakeskuse territooriumil asuvate hoonete lammutamist rahastas keskkonnainvesteeringute keskus. Virro märkis, et lammutamine läks maksma ligikaudu 50 000 eurot, millest kümme protsenti oli Kaitseliidu omaosalus.

Asemele rajati parkimisplats, ka selle töö tegi Amestop. Et parkla ei jääks kaldu, kasutati aluspinnasena hoonete lammutamisest tekkinud materjali. Parkla ehitus nõudis Virro andmeil peaaegu sama palju raha lisaks, selle maksis Kaitseliit oma rahakotist.

«Parkimisalal hakkame hoidma rivisõidukeid, mis seni seisid staabihoone kõrval heinamaal,» lisas Virro.

Kaitseliidu Sakala malev tegutses 2001. aastast majas, mis oli nõukogude ajal ehitatud veterinaarkeskuseks. Osaliselt oli sellega kokku ehitatud laohoone ning eemal asus masuudihoidla. Kõik need lammutati.

Nagu Sakala on kirjutanud, taastati Kaitseliidu Sakala malev enne Eesti iseseisvumist, 1990. aastal.

Kahe ilmasõja vahel oli Kaitseliidu staap Viljandis Jakobsoni ja Koidu tänava nurgal majas, mille oli malevale 1929. aastal ostnud kindral Johan Laidoner. 1990. aastatel ei õnnestunud Kaitseliidul endist hoonet tagasi saada ja ta pidi ennast sisse seadma Jakobsoni tänava alguses Dolli villas.

Suure muinsuskaitsealuse kivimaja ülalpidamine muutus liiga kurnavaks ning 2001. aastal kolis malev linna piirile omaaegsesse veterinaarkeskusesse.

2015. aastal hakati Viljandi piirile Karula tee äärde ehitama staabi- ja tagalakeskust. Oma maja ootas Sakala malev üle kahe kümnendi. Uus staap avati 2017. aasta jaanuaris ning selle kõrval seisis tänavu juuni keskpaigani tühjana endine veterinaarlabor, mille põllumajandusministeerium oli 1998. aastal kaitseministeeriumile üle andnud. Vanast majast polnud malevale enam kasu, sest hoones oli ebasobiv ruumiplaan väikeste kabinettidega, suure vihmaga pressis keldrikorrusele vett ja tehnosõlmed olid amortiseerunud.