Mulgi kultuuri instituudi peremehed kaugenevad juhtimisest

Heino Laiapea

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

MULGI XI konverentsil 23. novembril 2017 oli kümme toonast vallavanemat paraadpildil hakkamist täis. Seitse neist olid pidanud Mulgi kultuuri instituudi vanema ametit, mis oli neile auasjaks. Aastaks kinnitati vanemaks vastse Mulgi valla vanem Peeter Rahnel. Enne teda olid seda ametit pidanud Maido Ruusmann, Arvo Maling, Agu Kabrits, Erich Palm, Alar Karu ja Enn Mihailov.

Mulgi kultuuri instituudile jäi pärast 2017. aasta kohalike valimisi kolm osanikku: Tõrva, Viljandi ja Mulgi vald. Enne oli neid kümme: Tarvastu, Viljandi, Halliste, Karksi, Abja, Helme, Põdrala ja Hummuli vald ning Tõrva ja Mõisaküla linn.

ALATES 2011. aastast on osanike esindajad ehk vallavanemad omakeskis valinud instituudi mulkide vanema, kes esindab instituuti ja teeb ühes selle juhatajaga otsuseid. Kõigi vallavanemateni järg ei jõudnud, sest enne sai väikevaldade aeg otsa.

Mulgi kultuuri instituudi põhikiri kehtib alates 11. detsembrist 2013. Põhikirja järgi juhib instituudi tegevust liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul esindab liiget omavalitsusorgani nimetatud esindaja. Üldkoosolek valib igal aastal enda hulgast instituudi vanema, kelle pädevuses on instituuti esindada.

Nagu öeldud, vähenes haldusreformi tulemusena Mulgi kultuuri instituudi liikmete arv kümnelt kolmele. Liikmete esindajad, kolm vallavanemat, kuulutasid 2018. aasta novembris instituudi vanemaks Siim Kabritsa, kes ei olnud ühegi omavalitsuse juht. Sellega eirati põhikirjas sätestatud korda, mida instituudi liikmed on kohustatud järgima.

Lisaks nõrgendab instituudi esindamise delegeerimine kellelegi väljast sidet ja vastutust juhtimisel. Enne sellise otsuse tegemist pidanuks üldkoosolek muutma instituudi põhikirja, sel juhul paistaks asi vähemalt JOKK.

Kuidas ja keda valivad kolm vallavanemat järgmiseks instituudi vanemaks, selgub XII Mulgi konverentsil 21. novembril Mustla rahvamajas.

Portaal Mulgimaa.ee on avaldanud ajaloo rubriigis ülevaate Mulgi kultuuri instituudi kolmest tulemisest. Kolmanda tulemise kohta on kirjutatud: «31. jaanuar 2002 a. koosolekul Viljandi maavalitsuses tõdeti, et MKI ei ole toiminud nii, nagu soovitud oli. Tegevjuht on jäetud üksi toimetama, kellegagi pole asju arutada ja puudub ka piisav rahastus. Koosoleku tulemusena ei lõpetatud MKI tegevust, vaid otsustati edasi tegutseda ning laiendati MKI tegevtoimkond.»

Kas 17 aastat hiljem on instituudi juhtimises midagi sarnast ja käsil on neljas tulemine?

23. novembril 2017 valisid kümme toonast Mulgimaa vallavanemat endi seast Mulgi kultuuri instituudi vanemaks Peeter Rahneli (keskel lillega). Aasta hiljem sai selle tiitli Siim Kabrits, kes erinevalt eelkäijatest ühtegi omavalitsust ei juhi.

FOTO: Heino Laiapea

Tagasi üles