Viljandi linnapeale liisitakse uus ametisõiduk

Viljandi linnapea Madis Timpson Atko Grupi busside tutvustusel. Tööasju hakkab ta edaspidi ajama ilmselt ametiautoga.

FOTO: Marko Saarm

Neljapäevasel Viljandi linnavolikogu istungil võeti vastu otsus, et linnavalitsusele liisitakse kuni 40 000 euro väärtuses auto, mis läheb linnapea Madis Timpsoni kasutusse.

Viljandi linnavalitsuse avalike suhete spetsialist Johan-Kristjan Konovalov selgitas, et volikogu kinnitas hinnapiiri, mille sisse linnavalitsus auto liisimiseks koostatud hankel peab jääma. "Linnavalitsus leidis, et see on kõige mõistlikum ja et sellise summa sees võib saada auto, mis on mõistlik," teatas Konovalov.

Järgmiseks hakataksegi koostama hankedokumenti, milles määratletakse liisitavale autole esitatavad nõuded ja selle vajalikud omadused, ning nende põhjal leiab aset vähempakkumine. Hinna ülempiir on 40 000 eurot ning auto liisitakse viieks aastaks kasutusrendiga.

Praegu sõidab linnapea oma isikliku autoga ning ametiautot on Konovalovi sõnul vaja, sest enamik tema päeva sõitudest on töised. "Linnavalitsus ja -volikogu on näinud, et mõistlikum on neid teha ametiautoga."

Volikogus oli ka vastuargumente

Opositsiooni esindaja, eelarve- ja arengukomisjoni aseesimees Juhan-Mart Salumäe ütles Sakalale, et sotsiaaldemokraatide saadikurühm polnud juba juunis aset leidnud eelarve- ja arengukomisjoni koosolekul nõus summa suurusega. "Me ei näe põhjust, miks peab olema linnapea ametisõiduki maksumus just nii suur," lausus Salumäe.

Ta rääkis, et juunis tõi nende saadikurühm välja alternatiive, et näidata: ka 30 000 eest on võimalik linnapeale igati väärikas ametiauto soetada. Volikogus tehti ettepanek lisada eelnõu teksti punkt, mis kehtestaks maksumuse ülempiiriks 30 000 eurot. Salumäe sõnul küsiti eelarve- ja arengukomisjonis eelnõu ettelugeja Kalvi Märtini käest, mis on selle ametisõiduki täpne eesmärk, kuid too sellele ei vastanud.

"See peegeldus läbi ka eile linnavolikogu istungil, kus ei suudetud anda ammendavaid vastuseid, mis on selle auto täpsemad funktsioonid," nentis Salume.

Tema sõnul tegi sotsiaaldemokraatide saadikurühm kaks ettepanekut: esiteks jätta summa selliseks, nagu see on, aga lisada nõue, et auto oleks elektrilise jõuülekandega, mis tähendaks, et Viljandi läheks teadlikult soetama elektrisõidukit, ja teiseks kärpida maksumust 10 000 euro võrra. Volikogu enamus ei tulnud kaasa kummagi ettepanekuga.

Aastad tulevad pingelised

Juhan-Mart Salumäe sõnul on eesootavate pingeliste eelarveaastate tõttu ebakohane hakata linnapeale nii kallist sõidukit liisima. "Siin ei ole asi üldse kellegi isikus. Pigem on küsimus selles, et kui vaadata eelarvestrateegiat, on selgelt näha, et meil on ees vähemalt kaks pingelist eelarveaastat, mil paljud asutused peavad oma eelarvest väga täpselt kinni pidama, et see töötaks."

Salumäe nentis, et linnavalitsusel on õigus selline ettepanek teha, kuid praegusel juhul ei ole selle järele vajadust. "Mõistan, mis põhjustel võib linnapeal ametiautot vaja olla, aga arvestades seda, kuivõrd kompaktne Viljandi on ja seda, et linnavalitsusel on autojuhiga sõidukeid, mida saab linnast välja sõitmiseks kasutada, siis mõningaid küsimusi tekib."

Neljapäevasel istungil andis volikogu linnavalitsusele sõiduauto liisimise loa 15 poolthäälega. Vastu oli neli liiget, viis jäi erapooletuks ja üks ei osalenud hääletusel.

Tagasi üles