Tänawu saab 29. Detsemb­ril Eesti-, Liiwi- ja Kuuramaal üks üleüldine rahwa ülelugemine olema. Selle ülelugemisel ei ole midagi uute maksude ehk sarnaste asjadega tegemist, waid teda wõetakse üksi teaduse tarwis käsile. Tema saab ka meie Eesti rahwale kasuks olema, sest praegu ei tea keegi, kui suur õigeste meie rahwas on, aga siis saab õige aru kätte saadama. Meie oleme seiemaale nagu peremehed olnud, kes oma pere suurust ei tunne ja ei tea, mis igamees teeb.