Suhtlemisoskuse arendamine piltide abil pakub õpetajale rohkem võimalusi

Signe Vaabel konverentsil "Pildist sõnani".

FOTO: Kaie Mölter

Viljandi Sakala keskuses on täna  üle-eestiline konverents "Pildist sõnani", millel käsitletakse Jaagu lasteaia-põhikooli, tavalasteaia ja Soome logopeedide kogemusi piltide ja struktureeritud õppevahendite kasutamisest.

Konverentsile tulnud õpetajad ja tugispetsialistid kuulevad ja näevad näiteid, kuidas laste kõne arengut ergutada. 

Konverentsi korraldaja, Jaagu lasteaia-põhikooli direktor Signe Vaabel rõhutas avasõnavõtus, et visuaalsed vahendid saavad olla abiks lapse kõne arengu toetajana, kõne asendajana arenguprobleemide või teisest keelekeskkonnast pärit laste puhul, samuti aitavad need ennetada ja lahendada käitumisprobleeme. Igapäevaste tegevuste visualiseerimist vajavad aeg-ajalt kõik lapsed.

"Suhtlemis- ja sotsiaalsete oskuste kujundamist tuleb teadlikult alustada juba beebieast," lausus Signe Vaabel. Ootamine ja teadaolevate tulemuslike metoodikate kasutamata jätmine on lubamatu, sest kõik meie lapsed on väga väärtuslikud ja igaühel on õigus saada abi ja juhendamist juba täna."

Igakülgset laste arengu toetamist varases eas peavad korraldaja kinnitust mööda ülioluliseks ka konverentsil esinevad Tartu tugiteenuste keskuse logopeed Ülle Kuusik ja Helsingi logopeediakeskuse tegevjuht ja logopeed Iina Heikurainen.

Tagasi üles