Mitu Viljandimaa päästekeskuse töötajat sai tunnustuse
Uudist oluliselt täiendatud kell 21.24

Päästeamet tunnustas aumärgiga 125 inimest.

FOTO: Päästeamet

Siseminister Katri Raik ja päästeameti peadirektor Kuno Tammearu andsid teisipäevasel pidulikul aastapäevaüritusel aumärgid päästeameti teenistujatele ja koostööpartneritele silmapaistvate teenete eest ohutuskultuuri edendamisel. Tunnuste said teiste hulgas mitu Viljandi linna ja maakonna Lõuna päästekeskuse töötajat ning Viljandi vald.

Tunnustati 125 inimest, kelle hulgas on päästeameti teenistujaid, kelle tööstaaž ulatub 40 aastani. Kätte anti seitse päästeteenistuse kuldristi, 15 hõberisti ja 58 medalit, seitse päästeameti teenetemedalit kuldsete tammelehtedega ning 20 teenetemedalit hõbedaste tammelehtedega. Veel anti päästeameti peadirektori ja siseministeeriumi tänukirju.

Lõuna päästekeskuse Viljandi korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Ago Aasmäe, Lõuna päästekeskuse Viljandi päästekomando päästja Andres Leppenen ja Lõuna päästekeskuse Abja-Paluoja päästekomando päästja Priit Purtsak said hõbedaste tammelehtedega teenetemedali. See antakse päästeameti töötajale 10-aastase laitmatu või silmapaistvalt hea teenistuse eest.

Päästeteenistuse medaliga tunnustati suure panuse eest päästeala arengusse Lõuna päästekeskuse Mustla päästekomando päästjat Ants Arakut, Lõuna päästekeskuse Suure-Jaani päästekomando meeskonnavanemat Villu Aulet ja Lõuna päästekeskuse Abja-Paluoja päästekomando meeskonnavanemat Ove Janterit.

Kõpu vabatahtliku päästekomando vabatahtlik päästja Timo Vreimann sai päästeteenistuse medali, mis antakse keerukatel päästetöödel ülesnäidatud vapruse eest või teenete eest päästealal.

Tunnustuse sai ka Viljandi vald. Tänukirja said need omavalitsused, kes on seisnud oma elanike kodude tuleohutuks muutmise eest rohkem, kui neilt on oodatud. Need on omavalitsused, kes osalevad projektis "500 kodu tuleohutuks" ning on sellesse lisanud oma rahalise panuse. Lisaks said tunnustuse Väike-Maarja, Kadrina, Nõo, Rõuge, Valga, Kuusalu, Raasiku, Hiiumaa ja Põhja-Pärnumaa vald ning Keila linn.

"Päästjad, vabatahtlikud ja koostööpartnerid on aastaid seisnud meie kõigi turvalisuse hoidmise eest. Selle võrgustiku laienemist ning koostöö suurendamist tuleb igati toetada," sõnas siseminister Katri Raik aumärkide kätteandmisel. "Tänu ennetustööle on tulesurmade ja uppumiste arv kümne aasta jooksul mitu korda vähenenud. Palgaliste kui ka vabatahtlike päästjate panuse tõttu on Eesti täna turvalisem, kui oli eile.“

Päästeamet tunnustab kahel korral aastas töötajaid, kes on üles näidanud vaprust inimeste elu ja vara päästmisel või panustanud päästeala arengusse. Aumärke antakse kaks korda aastas: Eesti Vabariigi aastapäeva paiku veebruaris ja organiseeritud tuletõrje aastapäeva ajal septembris. Päästeteenistuse aumärke on välja antud aastast 1998.

Loo esialgses versioonist olid puudu tunnustuse saajad Viljandi maakonnast. Loo autor Alice Lokk palub vabandust. Parandatud kell 21.24.

Tagasi üles