Töötavate inimeste õppimishuvi on kõvasti kasvanud

Töötukassa Viljandimaa osakond

FOTO: Elmo Riig

Töötukassa kinnitusel on viimasel ajal tunduvalt kasvanud töötavate inimeste huvi õppimise vastu, tööpakkumisi on kõige rohkem tööstuses.

BNS-i andmeil oli tänavu kolmandas kvartalis töötuna arvel ligi 29 600 inimest, neist vähenenud töövõimega töötud moodustasid peaaegu kolmandiku ehk 32 protsenti. Registreeritud töötuse määr oli kolmandas kvartalis 4,5 protsenti. Samal tasemel oli registreeritud töötuse määr ka eelmise aasta kolmandas kvartalis.

Tänavu on aga tunduvalt rokem neid töötavaid inimesi, kes on asunud töötukassa toel õppima tasemeõppes või osalevad koolitustel. Töötavatele inimestele mõeldud koolitust alustas kolmandas kvartalis ligi 800 inimest. Enamiku neist moodustasid Ida-Virumaa ja Harjumaa inimesed, vastavalt 58 ja 26 protsenti. Vanuseliselt oli koolitust alustanutest enim 25–49-aastasi, 65 protsenti, üle 50-aastasi oli 33 protsenti. Kõige enam mindi õppima eesti keelt, populaarsed koolitused olid ka sotsiaaltöö ning metsanduse ja puidutööstuse valdkonnast.

Töötukassa tasemeõppe toetuse saajaid lisandus selle aasta kolmandas kvartalis üle 600, kellest kaks kolmandikku olid  töötud ja kolmandik töötavad inimesed. Kõige rohkem alustati õpinguid Ida-Virumaal, järgnesid Harjumaa ja Tartumaa. Populaarsemad on IT-valdkonna, hooldustöötaja, elektriku, koka ning tegevusjuhendaja õppekava.

Vabu töökohti oli töötukassal kolmandas kvartalis vahendada keskmiselt 5100, mida on kolm protsenti vähem kui eelmise aasta samas kvartalis. Kõige enam oli vabu töökohti lihttöölistele, oskus- ja käsitöölistele ning seadme- ja masinaoperaatoritele, vastavalt 22, 19 ja 19 protseti. 

Eelmise aastaga võrreldes on tänavu märgatavalt rohkem vabu seadme- ja masinaoperaatorite kohti ning mõnevõrra enam on ka oskus- ja käsitööliste kohti. Need on valdkonnad, kus on ka töötukassa tööjõuvajaduse baromeetri andmetel töötajaid puudu. Tööturule on väga oodatud näiteks metsaveokijuhid, aga ka IT-spetsialistid. Töötukassa toetab ettevalmistamist ametiteks, mida tööandjate ja ekspertide hinnangul on rohkem vaja ning millel ei ole piisaval hulgal sobivaid töötajaid.  Tasuta koolitusi pakutakse inimestele, kel pole erialast haridust või kes on vanemad kui 50-aastased.

Eelmise aastaga võrreldes on aga vähenenud tööpakkumised teenindus- ja müügitöötajatele, ametnikele, tippspetsialistidele, tehnikutele ning keskastme spetsialistidele ja juhtidele. 

Tagasi üles
Back