• Enamik suletud koolidest on leidnud uue otstarbe
  • Endised koolimajad on sageli nüüdki lapsi täis, teenides kogukonda lasteaedadena
  • Koolimajad on kasutusel nii eramu kui vabrikuna

Jätkab lasteaiana. Tehti külamajaks. On suurema kooli õppekoht. Müüdi elumajaks.

Viljandimaal pärast iseseisvuse taastamist suletud koolihoonete käekäik on olnud erinev, ent ühte võib nende kohta öelda küll: saatus on olnud neile kaunikesti armuline.

Üle-eestilises vaates pole ka otse varemeis kunagised haridustemplid midagi ennekuulmatut, siinmail leidub aga jõude seisvaid ekskoolimaju napilt.

Muidugi võib küsida, kas inimestest hõredaks jäänud paigas rahvamajana kasutust leidev hoone on õnnega koos või pigem õnnekombel koos püsinud. Selles selgusele jõudmine vajaks eraldi käsitlust. Ent tuli on kas või aeg-ajalt ka nende majade aknais.