Lisandus üle viie tuhande tööpakkumise

Innove on avanud taotlusvooru, kuhu oodatakse projekte, millega pakutavad tegevused aitavad tööturule 16–29-aastasi noori ning pikka aega töölt eemal olnud inimesi.

FOTO: Mihkel Maripuu / Postimees

Augustis tuli töötukassale juurde 5321 uut tööpakkumist. See on tänavu kõige suurem kuu jooksul lisandunud tööpakkumiste arv.

Kuu jooksul vahendatavate töökohtade koguarv oli 8672. Kõige rohkem oli tööpakkumisi oskus- ja käsitöölistele (27 protsenti). Järgnesid seadme- ja masinaoperaatoritele (20 protsenti) ning teenindus- ja müügitöötajatele (18 protsenti) pakutavad töökohad.

Augustis vähenes registreeritud töötute arv aeglasemalt kui eelmisel kuul. Augusti lõpul oli töötuna arvel 47 754 inimest ehk 7,4 protsenti tööealisi 16aastasest kuni pensionäriealisteni välja.

Kõrgeim oli registreeritud töötuse määr ikka Ida-Virumaal (13,3 protsenti) ning madalaim Jõgevamaal (4,3 protsenti).

Augustis registreeris end töötukassas 6356 uut töötut ning arvelolek lõpetati 7802 töötul. Uute registreeritute arv oli augustis mõnevõrra suurem kui eelmistel kuudel. Arveloleku lõpetamine jäi peaaegu samale tasemele kui juulis ning pooltel juhtudel oli põhjuseks tööleminek.

Varasema töökogemusega töötute osa kõigist registreeritutest oli augusti lõpul 87 protsenti.

Kõige rohkem oli nende hulgas oskus- ja käsitöölisi, kelle hulka kuuluvad ka ehitustöölised, ning lihttöölisi Järgnesid teenindus- ja müügitöötajad.
Tööalasel koolitusel osales augustis 1830 ja tööotsingukoolitusel 1088 inimest. Tööpraktikal, -harjutusel ning -klubis osalenuid oli vastavalt 616, 263 ja 218.

Karjäärinõustamise teenust osutati 1602le. Ettevõtluse alustamise toetuse abil sai ettevõtte luua 59 inimest, kelle äriplaanide järgi tekib 103 töökohta.

Palgatoetusega tööle hakanuid oli augustis 411. Kokku töötas augustis palgatoetusega 2853 inimest.

Töötukassa maksis augustis töötuskindlustushüvitist 10 635 inimesele ehk 20 protsendile kuu jooksul arvel olnud töötutele.

Keskmine kalendrikuu eest makstud hüvitis oli 295 eurot ning kokku maksti hüvitisteks üle 2,8 miljoni euro. Ligikaudu 64 euro suurust töötutoetust sai augustis 9051 inimest ehk 17 protsenti kuu jooksul arvel olnud töötutest.

Koondamispuhust kindlustushüvitist määras töötukassa augustis 517le. Keskmine augustis määratud hüvitis oli 1093 eurot ning kokku maksti nendeks üle 555 000 euro.

Tööandja maksejõuetuse hüvitise määras töötukassa augustis 195 inimesele.
Keskmine hüvitis oli 2058 eurot ning kokku maksti augustis nendeks rohkem kui 365 000 eurot.

Tagasi üles
Back