Otsitakse lahendusi paremaks koostööks hädaolukordades

FOTO: Mihkel Maripuu

Tänasel Lõuna-Eesti regiooni kriisireguleerimise visioonikonverentsil otsitakse lahendusi asutuste koostöö parandamiseks hädaolukordades. Konverents algas kell 10 Tartus Dorpati konverentsikeskuses.

Visioonikonverentsi eesmärk on leida parimad lahendused kriisireguleerimisstruktuuride ja -plaanide korrastamiseks Lõuna-Eestis nii regiooni, maakonna kui omavalitsuse tasandil, et parandada valmisolekut ja koostööd hädaolukordades reageerimisel.

Lõuna-Eesti päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo juhataja ja konverentsi korraldaja Arvi Uustalu sõnul puudub ühtne arusaam, mis tegevus ja millises mahus peab olema maakonna ja omavalitsuse kriisireguleerimise plaanis ning mis kuulub operatiivteenistuste või teiste asutuste tegevuskavasse. Samuti tuleb seoses õigusruumiga selgeks rääkida, millised on maakonna ja omavalitsuse kriisikomisjoni konkreetsed ülesanded planeerimis- ja reageerimisfaasis.

«Viimaste päevade suur lumesadu näitas, et rasked ilmaolud võivad viia isegi hädaolukorrani, mida saab lahendada vaid osaliste koostöös. Kuidas parima valmisoleku ja koostööni jõuda, seda konverentsil arutataksegi,» lisas Uustalu.

Konverentsist võtavad osa Lõuna-Eesti maavanemad ja maavalitsuste kriisikoordinaatorid, Tartu linna, Lõuna-Eesti haiglate, sise-, sotsiaal- ja põllumajandusministeeriumi, politsei, piirivalve, tervishoiuameti, veterinaar- ja toiduameti, veterinaarkeskuste, kaitseliidu, kaitseväe ning päästeteenistuse esindajad.

Tagasi üles