Nimi, milles kõik tähed on suured, viitab üldlevinud praktika järgi akronüümile ehk mitme sõna algustähtedest moodustatud lühendile. Nii võib igaüks oma poliitilistest vaadetest, vaimukusest või rikutusest lähtudes nuputada, millistest sõnadest saab kokku ISAMAA. Just niisugust kirjapilti kasutab Isamaa, endise nimega Isamaa ja Res Publica Liit ehk IRL oma tekstides. Isamaa meedianõunik Mart Luik ütles rahvusringhäälingule, et nii tundus kõigile südamelähedane.

Nagu juba eelmine lõik näitab, kirjutatakse Sakalas selle erakonna nimi nüüd ja edaspidi ikkagi esisuurtähega. Põhjus on lihtne: me lähtume eesti keele õigekirjareeglitest.