Nõudlus tööjõu järele püsib suur

Maksu- ja tolliameti andmetel püsis palgakasv esimeses kvartalis väga kiire. Selle põhjuseks on ilmselt nii ettevõtete paranenud majandustulemused kui tööjõupõud.

FOTO: PEETER K

Swedbanki vanemökonomist Liis Elmiku tööturukommentaarist selgub, et hõivatute arv kerkis selle aasta esimeses kvartalis eelmise aasta kõrgest võrdlusbaasist hoolimata. Suurenes ettevõtjate arv, samas palgatöötajate hulk kahanes. Hõivatuid lisandus esialgsetel andmetel sektorisse, kuhu kuuluvad tööstus- ja ehitusettevõtted, eelkõige Lõuna- ja Kirde-Eestis.

Tööturul mitteaktiivseid ehk inimesi, kes ei tööta ega otsi aktiivselt tööd, jäi esimeses kvartalis tunduvalt vähemaks. Mitteaktiivsete hulgas vähenes kõige rohkem õppurite ja pensionäride arv. Mitteaktiivsuse vähenemist soodustab töökäte puudus. Tööjõupuudus oli aprillis peamine äritegevust takistav tegur 22 protsendil tööstusettevõtetel, 27 protsendil teenindusettevõtetel ja 40 protsendil ehitusettevõtetel.

Positiivne uudis nii Eesti tööturule kui majandusele on tööealise elanikkonna kahanemise peatumine. Viimase 17 aasta jooksul alanes tööealiste, 15–74-aastaste arv ligi 100 000 inimese võrra. Kas sellel aastal on tegemist ühekordse muutuse või pikemaajalise trendiga, on Elmiku sõnul siiski vara öelda. Tööealiste arvu kasvu soodustas sisseränne. Sisserändajatest ligi pooled olid Eesti kodakondsusega isikud, teistest enam tuli Eestisse Venemaa, Ukraina, Soome ja Läti kodanikke.

Töötute arv suurenes aastataguse ajaga võrreldes Eestis hinnanguliselt 9000 inimese võrra. Statistikaameti andmed on üle pika aja kooskõlas töötukassa statistikaga, mis näitasid registreeritud töötute arvu kasvu juba eelmise aasta aprillist. Registreeritud töötuse kasvu peapõhjus on töövõimereform. Töötukassas arvel olevatest töötutest moodustasid aprillis kolmandiku vähenenud töövõimega inimesed.

Elmiku kommentaarist selgub, et töötajad tunnevad ennast tööturul järjest kindlamalt. Täitmata ametikohtade arv on tõusuteel. Töötaja algatusel töölt lahkunute hulk suureneb. Seetõttu püsib surve ka palkade kasvuks. Maksu- ja tolliameti andmetel püsis palgakasv esimeses kvartalis väga kiire. Selle põhjuseks on ilmselt nii ettevõtete paranenud majandustulemused kui tööjõupõud.

Esimese kvartali arengud vastasid Swedbanki prognoosile. Sel aastal peaks hõivatute arv veidi suurenema. Kuigi nõudlus tööjõu järele kasvab, on selle pakkumine piiratud. Seetõttu on oodata vabade ametikohtade arvu kasvu ja tööturult eemal olevate inimeste arvu kahanemise jätkumist. Tööpuuduse määr peaks veidi suurenema tänu töövõimereformile. See aga värbajate elu lihtsamaks ei tee ja sobivaid töötajaid on endiselt keeruline leida. 

    Tagasi üles