Esitleti tänapäevale kohast tantsuraamatut

Tantsunädala lõpus esitleti Viljandis Ugala teatris Anu Söödi koostatud raamatut «Kaasaegne tantsupedagoogika».

Nagu vahendab Eesti tantsukunsti ja tantsuhariduse liidu veebileht, on see esimene eestikeelne, Eesti enda autorite kirjutatud tantsupedagoogika käsiraamat, mis mõtestab 11 vaatenurgast tantsu õpetamist ja õppimist tänapäeval. 

Oma mõtteid jagavad alles õpetamistee alguses, kuid samas juba mitmekülgsete kogemustega Alar Orula, Annika Viibus, Helena Pihel, Liis Vares ja Raho Aadla; pikaajaliste kogemustega tantsuõpetajad Anne Tamm-Kivimets ja Eve Noormets; üldhariduskoolis tantsu õpetamise kogemustega Terje Õunapuu ja Tiina Mölder; kehahoiule, rühile ja kinesioloogiale keskenduv Inna Sulg ning vokaalpedagoog, hääle kasutuse õpetaja Sirje Medell.

Tantsunädala veebilehel nenditakse, et elame ajal, mil igaüks, sealhulgas tantsuõpetaja, peab ise leidma oma tõe, endale sobiva meetodi. Raamatus olevad tekstid illustreerivad seda väga hästi. Oma eripalgelisuses ning eri viisis näha õpetamist ja õppimist toetavad need ometigi üksteist, annavad võimaluse tunda end ära igas tekstis. Ning isegi kui need ei paku uusi vaatenurki, tuletavad need meelde juba olemasolevat või unustusse vajunut.

Tagasi üles