Soomaal metsa raiunud osaühingut võib oodata kahju hüvitamine

Kodanikeühenduse Eesti Metsa Abiks esindaja Indrek Vainu Soomaal raieroopas

FOTO: Erakogu

Soomaal tegutsevat ettevõtet võib ees oodata trahv metsa lubatust hõredamaks raiumise eest ja ebaseadusliku raiega tekitatud kahju hüvitamine.

Tellijale

Keskkonnainspektsioon alustas väärteomenetlust Soomaal tegutseva osaühingu Strobus suhtes metsaseaduse paragrahvi alusel, mis sätestab harvendusraie lubatud suurust. «Sisuliselt tähendab see, et metsa ei tohi harvendusraie käigus raiuda liiga hõredaks. Kui suures ulatuses seda nõuet rikuti, me praegu veel selgitame,» ütles keskkonnainspektsiooni nõunik Himot Maran Pärnu Postimehele.

Keskkonnainspektsioon leidis rikkumisi kahel eraldisel, millel Strobus tegutses. Seadus näeb metsa ebaseadusliku raie eest karistusena juriidilisele isikule ette rahatrahvi kuni 3200 eurot. Samuti kuulub hüvitamisele keskkonnale õigusvastase raiega tekitatud kahju.

Tagasi üles