Koolid vajavad eripäradega laste tõttu järjest rohkem abiväge

Tänavu suvel 180. aastapäeva tähistanud Paistu koolis on tugiisikud uus nähtus. Direktor Merike Kald ütles, et nende vajaduseni jõuti esimest korda paar aastat tagasi.

FOTO: Marko Saarm

Heimtali põhikool saatis hiljuti Viljandi vallale taotluse, millega soovib 1. jaanuarist saada juurde kolm abiõpetajat ja suurendada õppejuhataja koormust, sest rohkem kui kolmandikule lastest on rakendatud individuaalne õppekava. 

Tellijale

Eero Metsvahi

FOTO: Elmo Riig

Oktoobris õpib koolis 138 last, neist kolm lihtsustatud õppekava järgi, kaks vähendatud õpitulemustega, neli väikeklassis ning 42 osalevad õpiabitundides ja saavad klassis lisaabi. Kooli direktor Eero Metsvahi (pildil) ütles, et kuna koos eelarve esitamisega peavad nad vallale teada andma ka töökohad, mida neil juurde oleks vaja, siis küsisidki nad lisaväge ennekõike abiõpetajate näol. 

Tagasi üles