Mida siis ikkagi tähendab, et majandus kasvab üle võimete?

RIIKIDE EELDUSED ja võimalused majanduskasvuks on erinevad. Majanduskasv ei ole ühtlane, vaid võib aastate arvestuses erineda, olla tsükliline.

Majanduse kasvupotentsiaal ehk kasvuvõime, mille määravad muu hulgas riiklikud institutsioonid, inimeste hulk ning nende oskused ja teadmised, ettevõtete tootmisressursid ja tootmistehnoloogia, seevastu aastate arvestuses hüppeliselt ei muutu, vaid areneb järk-järgult. Kui vaadata Eesti majandust, siis stabiilselt ja kindlalt suudab see kasvada umbes kolm-neli protsenti aastas.

Tihti tekitab küsimusi, kuidas on üldse võimalik, et majandus kasvab üle oma potentsiaali ja ületab jõukohast taset. See on võimalik, sest kestlikuks peetakse sellist kogutoodangu mahtu, mille korral tööjõud ja kapital on rakendatud tasemel, mis võimaldab säilitada stabiilset hinnakasvu. Majandusel on ajutiselt võimalik jõukohast taset ületada, nii nagu pikamaajooksus on vahel võimalik tempot spurdini kiirendada, kuid pidevalt spurtides maratoni lõpuni ei jookse. Sama on majanduses.

Kui majandus hakkab arenema kiiremini, kui see on pikema aja jooksul jõukohane, kaasneb sellega näiteks suurem palgasurve (sest nõudlus tööjõu järele viib üha heldemate palgapakkumisteni), mis viib omakorda inflatsiooni kiirenemisele. Kõrgem hinnatase hakkab aga hävitama majanduse konkurentsivõimet ehk kui toote hind läheb äkki palju kallimaks, aga toode ise ei ole muutunud, on ka raske seda toodet müüa ehk kaotajaks jääb ettevõtja. Tagajärjeks on see, et varem või hiljem langevad nii toodangu maht kui ka majanduskasv tagasi jõukohasele tasemele.

MAJANDUSE TSÜKLILIST seisu hinnatakse väga erinevate meetoditega. Üks ja tõenäoliselt enim kasutatav võimalus on hinnata sisemajanduse koguprodukti (SKP) pikema aja kasvutrendi ja kõrvutada seda tegeliku SKP statistikaga. See näitab selgelt, kas majandus toimib üle või alla oma võimete.

Lisaks iseloomustavad majanduse tsüklilist seisu hästi paljud teised näitajad: tootmisvõimsuse rakendamine, tööjõupuudus, täitmata töökohtade osakaal, tööpuuduse määr, ettevõtete ja majapidamiste kindlustunne, tööjõu ühikukulude kasv, tootmis- ja tarbijahindade kasv ...

Kõiki nimetatud näitajaid korraga vaadates saab teha järeldusi majanduse tsüklilise seisu kohta ja praegu näitavad need, et Eesti majanduse maht on pisut üle potentsiaalse taseme, hinnanguliselt umbes kahe protsendi ulatuses. Kuigi see ei ole väga suur lahknevus ega näita veel ka majanduse ülekuumenemist, ei tohiks seda infot tulevikuväljavaate hindamisel eirata.

Praeguseks peaaegu kuue protsendini jõudnud majanduskasv on suurepärane tulemus, kuid meie majanduse võimalusi arvestades ei peaks tulevikuootusi selle numbriga siduma – nii kiiret kasvu ei suuda Eesti majandus pikalt hoida.

KUIDAS EESTI praegusest momendist edasi areneb? Millised on võimalused?

Kõige tõenäolisem on, et majanduskasv praegusega võrreldes pisut raugeb, kuid jääb kõigi eelduste kohaselt üsna tugevaks. Seda toetab ka meid ümbritsevate riikide majandusolukorra paranemine, kuid naabrite puhul oodatakse samuti pigem kolme protsendi lähedale jäävat majanduskasvu.

Teisalt ei saa välistada riskistsenaariumi, kus raha ja inimesed hakkavad liikuma sektoritesse, mille toodangu järele on ajutiselt väga suur nõudlus ja see kütab tagant niigi kiiret palgakulude kasvu. Tavapäraselt on selleks sektoriks nii meil kui ka mujal olnud ehitus. Ilmekas näide selle kohta on Eestil võtta kümne aasta tagusest ajast.

Praeguse ja toonase olukorra vahele ei saa siiski paralleeli tõmmata juba seetõttu, et laenukoormuse kasv on nüüd juba aastaid olnud pigem tagasihoidlik. Kuid miski ei välista, et pinged löövad lähiajal teravamalt välja, sest küsitlusandmetele tuginedes on näha, et ehitussektoris on töötajatest kõige suurem puudus ning küllap püütakse ehitusteenuste nõudluse suurenedes töötajaid ehitusse ka paremate palgapakkumistega juurde meelitada.

SEDA, KAS MAJANDUS toimib üle või allpool oma võimete, kui palju ja mis põhjustel, on kindlasti vaja teada eelarvepoliitika tegemisel – euroalal on igale riigile jäetud võimalus majandust stabiliseerida ennekõike eelarvepoliitika kaudu. Ja majanduse stabiliseerimise rusikareeglina peaks eelarve olema heal ajal ülejäägis, et halvemal ajal saaks selle arvelt endale lubada tuludest suuremaid kulutusi ehk puudujääki.

Millised on üksikud kulu- ja tuluread või kuidas riik oma tulusid kasutab, on poliitikute otsustada. Eesti Pank vaatleb eelarvepoliitikat ennekõike selle kestlikkuse seisukohalt ja lähtuvalt sellest, kuidas eelarvepositsioon sobib majandustsükliga.

Artikkel pärineb Eesti Panga blogist.

Tagasi üles