Töötukassa andmetel oli Viljandimaal juulis 879 registreeritud töötut, mis moodustab 4,2 protsenti maakonna tööjõust.

Tellijale Tellijale