Sõidukite ülevaatusel käimine muutub paindlikumaks

Uus liiklusseaduse eelnõu muudab tehnoülevaatuse korda paindlikumaks.

FOTO: ELMO RIIG/SAKALA

Valitsus kinnitas majandus- ja taristuminister Kadri Simsoni esitatud liiklusseaduse eelnõu, millega muudetakse tehnoülevaatuse korda paindlikumaks. Liiklusseaduse eelnõuga muudetakse sõidukite korralisele, korduvale ja erakorralisele tehnoülevaatusele esitamise korda ning vabastatakse ainult väikesaartel kasutatavad sõidukid tehnoülevaatuse kohustusest.

Eelnõuga võimaldatakse sõidukit, millel esineb tehnoülevaatusel väiksemaid puudusi, kasutada veel 30–60 päeva tingimusel, et sõidukil pole ohtlikke vigu ning sellega ei tehta kommertsvedusid.

Kui praegu kehtiva seaduse kohaselt tohib tehnoülevaatust mitteläbinud sõidukiga sõita vaid remondi- või parkimiskohta või ülevaatuspunkti, siis muudatuse tulemusel antakse selle remontimiseks aega kuni kaks kuud ning tavapäraseid sõite võib samal ajal jätkata. See võimaldab leida sobiva remonditöökoja või tellida vajalikke varuosi, ilma et väiksemate puuduste korral ei tohiks autoga iga päev sõita. Samuti võimaldatakse sõiduki kasutajal, kelle masin on saadetud erakorralisele ülevaatusele, liigelda sellega kuni kolmkümmend päeva, kuid seda vaid juhul, kui sõiduk on liiklemiseks ohutu.

Eelnõu kohaselt muudetakse liiklusseadust ja riigilõivu seadust, et võtta üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivid, mis käsitlevad sõidukite tehnoülevaatust ja liiklusjärelevalve käigus tehtavat sõidukite tehnokontrolli ning luua rohkem paindlikkust tehnonõuetele vastavuse kontrollis.

Tagasi üles