Mänguväljak ja tähtis ülekäigurada Männimäel

Helmut Hallemaa

FOTO: Elmo Riig / Sakala

TÄNAVUNE LASTEKAITSEPÄEV oli Viljandi suurimas linnaosas Männimäel eriline: Toome tänaval terviseraja läheduses avati laste mänguväljak. See on niinimetatud katuserahast tuge saanud objekt, riigi regionaalne investeering, mille tõi koostöö: mänguväljak sai teoks tänu Reformierakonna ja Keskerakonna riigikogu fraktsioonidele ja kohalikele poliitikutele, samuti linna enda rahalisele panusele. Lapsed on selle väga hästi vastu võtnud.

Viljandis on rajatud töökohtade teket toetavad taristud tööstuspiirkondadesse Rohelisel tänaval, Raua tänaval ning Reinu teel ja selle põigus. Nüüd on uued töökohad ka kõige pisematele: on ju mäng väikese inimese töö. Samuti väärib tunnustust positiivne näide varasemast ajast: mittetulundusühingu Männikas ja selle juhi Liia Järvelahe eestvedamisel Männimäe tee 27 juurde kodanikualgatuse toel kerkinud väiksem mänguväljak.

TULEB AGA MINNA edasi ja vaadata kaugemale. Selliste suurte objektidega peavad kaasas käima teeületuse turvalisust tagavad ülekäigurajad.

Iga linna tuiksooned on sõiduteed ja tänavad. Jalakäijatele, ratturitele ja teistele tervisliku eluviisi harrastajatele on aga hoopis tähtsamad neile mõeldud kõnni-, jalg- ja jalgrattateed. Seepärast oleme neile Viljandis üha enam tähelepanu pööranud ning olnud vajaduste sõnastajad.

Viimastel aastatel on rajatud nii mõnigi uus kõnnitee ja värskendatud mitme olulise teelõigu katet. Praegu on käsil mahukad teetööd Vaksali ja Metalli tänaval. Kõnni-, jalg- ja jalgrattateed rajatakse sootuks uued. Tulevikus peab kergliiklusteede võrk kulgema ümber linna ning viima lähiümbruse puhkealadeni Holstre-Pollis, Heimtalis, Loodis ja Varesemägedes. Kaugemalegi, näiteks Võrtsjärve äärde ja Soomaale.

OHUTUKS LIIKLEMISEKS on kindlasti vaja nõuetekohaseid ülekäiguradasid. Viljandis on 65–70 ülekäigurada, kuhu on paigaldatud valgustus või ehitatud ohutussaar. Töö peab jätkuma.

Männimäel Riia maanteel on ülitähtis ülekäigurada puudu: Jaani lihapoe juurde on seda hädasti vaja. Tegutseda tuleb kiiresti, et ennetada kurbade tagajärgedega intsidente. Esitan linnavalitsusele sellekohase ettepaneku.

Männimäed läbib tiheda liiklusega magistraal Riia maantee. Liikluskoormust suurendavad igapäevane sõitmine hommikul linna ja õhtul linnast välja ning linnasisesed edasi-tagasisõidud. Pikemas perspektiivis on kindlasti vajalik selle liiklusvoo hajutamine ja Männimäelt mööda suunamine.

Kogu männimäe elamuala koosneb viie kuni seitsme korrusmajaga gruppidest. Vaid ühe erandiga on nende kõigi vahetus läheduses ülekäigurajad. Ülekäigurada on Riia maantee 71 ja endise Eliise kaubamaja juures, Riia maantee 38 ehk Konsumi poe juures, Mängupesa lasteaia ja Huntaugu bussipeatuse juures, Riia maantee 28 ja Säästumarketi juures ning Anton Irve ja Lennuki tänava ristmikul.

Korrusmajad asuvad kahel pool Riia maanteed, Jakobsoni kool, Männimäe lasteaed, Jaani lihapood, Selver ja kaubanduskeskus sellest järve pool, Mängupesa lasteaed ja Konsum teisel pool. Seetõttu on tihe jalakäijate liikumine üle Riia maantee möödapääsmatu. Männimäe mänguväljak paikneb Riia maanteest järve pool, väga palju korrusmaju jääb aga teisele poole. Nii on ka lapsed selles kohas sagedased teeületajad. Mänguväljaku ligidal Riia maantee 36 ja Jaani lihapoe juures praegu paraku ülekäigurada pole. See ongi see erand. Nii noored kui vanad astuvad juhuslikult üle tänava. See pole jalakäijatele ega autoga liiklejatele teps mitte turvaline. Seda enam et samas kohas on mahasõidud Riia maanteelt vasakule ja paremale, Toome tänava ja Männimäe tee poole.

Muidugi on linnas teisigi ülekäigurada ootavaid kohti.

TÄIELIKKU TOETAMIST väärib teeneka viljandlase Aita Petersi ammune mõte: Viljandi võiks olla jalakäijate ja jalgratturite linn. Kõnni- ja kergliiklusteede ehitamine ja korrastamine peab jätkuma, saama veelgi suurema hoo. Konkurentsivõimeliste projektide korral saab tuge ka eurorahast.

Laste mänguväljak Männimäel on vajalik ja oluline. Sama tähtis on tagada ohutu tee selleni kõigist Männimäe osadest. Turvaliselt peavad saama liigelda ja teid ületada kõik linlased nii Männimäel kui mujal linnas.

Tagasi üles