Liisa Pakosta

FOTO: Margus Ansu (Postimees)

Võrdõigusvolinik avas neljapäeval praktilise sisuga veebiportaali „Hea tööandja”, kust tööandjad leiavad vastuseid igapäevases tööelus enam esinevatele küsimustele.

Veebikeskkond aitab asutustel ja ettevõtetel orienteeruda võrdse kohtlemise temaatikas ning on abiks tööandjatele hea ja õiguspärase töökultuuri loomises. Veebikeskkond asub aadressil heatooandja.vordoigusvolinik.ee ning seal saavad tähelepanu töösuhetes olulised küsimused. Tööandjad leivad juhiseid näiteks võrdseks kohtlemiseks värbamisel, töötasu maksmisel ja edutamisel. Eraldi on välja toodud lapsevanemaid ja erivajadustega töötajaid puudutavad nõuanded.

Samuti antakse nõu, kuidas vältida ebavõrdset kohtlemist töösuhte lõpetamisel, kuidas käituda ahistamisjuhtumite korral ning kuidas lahendada diskrimineerimisvaidlusi.

Võrdõigusvolinik Liisa Pakosta sõnul tahab iga tööandja endale häid ja motiveeritud töötajaid, et teenida kasumit ning kindlustada oma töötajatele töö, sissetulek ja ettevõtmise edenemine. „Edu sõltub kõikidest kollektiivis tööd tegevatest inimestest. Kõige tähtsam on saavutada töötajate ja tööandjate rahulolu ning kindlustunne õiglasest kohtlemisest. Valminud materjal on selle saavutamisel abivahendiks. Võimalike eriarvamuste korral on kõige otstarbekam leida kiiresti mõlemale poolele sobivad lahendused. Kui kokku ei lepita, siis on töötajale tagatud rida õigusi tema võrdse kohtlemise kaitseks,“ toonitas Pakosta.