FOTO: Kenno Soo

Eesti pärimusmuusika keskus kuulutab välja tuleva aasta Viljandi pärimusmuusika festivalile sobiva tunnuskujunduse võistluse.

Tunnuskujundus peab lähtuma 24. Viljandi pärimusmuusika festivali teemast, milleks on «Naiste hääl». Kujundust kasutatakse festivali plakatil ja teistel reklaamväljunditel.

Konkursil osalemiseks paluvad korraldajad esitada plakati, millel oleks kirjas festivali toimumise aeg, festivali nimi, logod ja veebiadress www.folk.ee. Sealt leiab ka lisainfot konkursil osalemiseks.

Võistlustöö palutakse esitada 20. detsembriks koos autori andmetega digitaalselt e-posti aadressil annika.aru@folk.ee, saata väljatrükina Eesti Pärimusmuusika Keskuse aadressil Tasuja pst 6, 71011 Viljandi või tuua samal aadressil asuva pärimusmuusika aida infoletti.

Sobivaima kujunduse valib festivali korraldusmeeskond. Võidufondi suurus on 1000 eurot. Välja antakse kuni kolm auhinda. Korraldajatel on õigus jätta võitja välja kuulutamata ja auhinnad välja andmata, kui sobival tasemel töid ei laeku.

Korraldaja jätab endale õiguse eksponeerida konkursil osalenud töid veebinäitusel kodulehel.