FOTO: Aivar Aotäht / Sakala

Täna toimuv matemaatika riigieksam lõpetab gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste lõpetajate jaoks riigieksamite perioodi. Eksaminandid said valida kitsa või laia matemaatika eksami, kitsa valis 3716 ja laia eksami 4910 Eesti abiturenti.

Mõlemal eksamil on 50 protsendine ühisosa, mille ulatuses on ülesanded analoogsed. Ülejäänud osas vastab eksamitöö kitsa või laia matemaatika ainekavale.

Mõlemat tööd hinnatakse skaalal 0–100 punkti. Sooritamise tingimused on kõigile eksaminandidele samad ja see loetakse sooritatuks, kui eksaminand on saanud vähemalt ühe punkti.

Matemaatika eksamiülesannete koostamisel suurendatakse aasta-aastalt selliste ülesannete osakaalu, kus on suur osa teksti mõistmisel ning ümbritseva elulise probleemi või ülesande sidumisel konkreetse matemaatilise mudeliga.

Teist aastat kehtiva korra alusel peavad õpilased gümnaasiumi lõpetamiseks sooritama eesti keele või eesti keele teise keelena, võõrkeele ja matemaatika riigieksamid.

Sihtasutus Innove korraldatavatele riigieksamitele registreerus tänavu 10 471 eksaminandi ja riigieksamite tulemused avalikustatakse 19. juunil.

Lisainfo riigieksamite kohta on leitav Innove kodulehel.