Ilmus elamusturismi tutvustav trükis

Hiljuti nägi trükivalgust brošüür «Mis on elamusturism?», milles on muu hulgas loetletud Viljandimaa ettevõtjate sellekohaseid teenuseid.

Trükis annab ülevaate uue, elamusmajandusest lähtuva elamusturismi tõlgendustest, eripärast ning seostest vana, uue ja aktiivturismiga. Selle autor on pikka aega Viljandimaal elanud Piia Eller, kes praegu töötab sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus Pärnumaa esinduses.

Elamusturismi teemat uuris Eller 2003.—2005. aastani Tartu Ülikoolis õppides. Ta töötas läbi mitmesuguseid, peamiselt inglisekeelseid materjale ning kirjutas sel teemal ka oma teadustöö.

«Et elamusturismi teema on Eestis uudne, ei ole selle kohta ilmunud veel piisavalt eestikeelset materjali,» rääkis brošüüri autor. Tema sõnul on käesolev trükis esimene põhjalikum eestikeelne elamusturismi käsitlev teos.

Trükises leidub Ameerika, Austraalia ja Euroopa kontseptsioonide põhjal tehtud järeldusi ning uurimistöö «Elamusturismiteenuste pakkumine Viljandimaal» käigus kogutud andmeid.

Autor kaitses töö Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžis mullu juunis hindele A (suurepärane). See pälvis Üliõpilaste Teadusliku Ühingu tööde võistlusel esimese järgu.

Eelmise aasta märtsis võitis Piia Elleri elamusturismi kontseptsioon sihtasutuse Archimedes ja Gebert Rüf Stiftungi programmi «NETS Estonia» innovaatiliste ideede võistluse auhinna.

Autor avaldas lootust, et kirjapandu on abiks edaspidisel elamusturismi uurimisel, selle valdkonnaga tegelemisel ja kohalikul arendustööl. Samuti võib see abiks olla elamusturismiga tegelevatele ettevõtjatele.

«Elamusturismi kontseptsioon on suurt tähelepanu pälvinud ning huvi nimetatud trükise vastu on väga suur,» lausus Eller. Et trükises olev materjal on kaitstud autoriõigusega, on selle materjali kasutamine, paljundamine ja levitamine mis tahes moel ilma autori kirjaliku loata keelatud.

Brošüür ilmus 1000 eksemplaris. Selle saavad kõik Viljandimaa rahva- ja külamajad, omavalitsused ja raamatukogud ning uuringul küsitletud Viljandimaa turismiettevõtjad ja selle koostamisel abiks olnud üksikisikud.

Teost jätkub ka Pärnumaa omavalitsustele ja raamatukogudele ning teistele huvilistele.

«Tänan kõiki, kes mulle elamusturismi teema käsitlemisel ja trükise valmimisel abiks olid,» lausus Piia Eller. Teos valmis kohaliku omaalgatusprogrammi rahastusel ning selle tegemist toetas ka Karksi vald.

Tagasi üles