Ohvriabi aitab inimväärikust taastada

MÕELGEM JÄRELE, kas pole nii, et nii isiklikult kui kaudselt on paljud meist kokku puutunud kuritegeliku maailma kibedate viljadega. Just sellistel hetkedel, kui elu mängib meile ette ootamatuid ja keerulisi olukordi, on minu arvates igale inimesele oluline teada, millised on tema õigused ning kust leida vajaduse korral abi ja tuge.

Eelmise aasta 1. jaanuarist jõustus Eestis ohvriabi seadus. Selle ohvriabi teenust käsitlev osa hakkas kehtima käesoleva aasta 1. jaanuaril. Mida see tähendab? Millist abi kuriteo ohvriks langenud inimene sellest seadusest saab?

ESMALT TULEB täpsustada, et uue seaduse järgi on õigus ohvriabile kõigil isikutel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Teisisõnu tähendab see seda, et ohvriabi on õigustatud igale inimesele, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju. Abi saamise eeldus ei ole ametliku kriminaalkuriteo menetluse alustamine.

Kui mees on oma naist peksnud, ei pea naine ohvriabi poole pöördumiseks just ilmtingimata meest politseisse üles andma. Ta võib nii psühholoogilist nõustamist kui õigusabi saada ka ohvriabi töötaja poole pöördudes. Kõik ohvriabi teenused on kannatanule tasuta.

Oluline on teada, et ohvriabi ei ole mõeldud ainult täiskasvanute, vaid kindlasti ka väärkoheldud laste aitamiseks.

Lisaks on seadus andnud ohvrile õiguse taotleda rahalist hüvitist. Hüvitise määramise aluseks võetakse vägivallakuriteoga tekitatud kahjude loetelu: töövõimetusest tulenev kahju, ravikulud, ohvri surmast tulenev kahju. Lisaks prillidele, hambaproteesidele, kontaktläätsedele ja muudele keha funktsioone asendavatele abivahenditele ning rõivastele tekitatud kahju. Kõige traagilisematel juhtudel kuuluvad hüvitamisele ka ohvri matusekulud.

OHVRIABI SEADUSE alusel hüvitatakse 70 protsenti eespool nimetatud asjaoludel tekkinud varalisest kahjust, kuid mitte rohkem kui 50 000 krooni. Hüvitise taotlemiseks tuleb pöörduda elukohajärgsesse pensioniametisse. Hüvitise taotlus tuleb esitada ühe aasta jooksul kuriteo toimepanemisest või ohvri surma päevast alates.

Ohvriabi on igas maakonnas. Kindlasti on võimalik

saada nende kontakte valla- või maakonna sotsiaalnõunikelt.

Miks ma sellest kirjutan? Sellepärast, et sina, kes sa oled kannatanud teiste inimeste vägivalla tõttu, teaksid, et sa ei pea seda koormat üksi oma hinges kandma. On palju asju, mida on võimalik lahendada isegi üksnes lahtirääkimisega. Uued prillid või hambaproteesid ei pruugi südamevalu leevendada, kuid ohvriabi süsteem ei ole ainult rahaliste hüvitiste eesmärgil loodud, vaid eelkõige selleks, et inimesed oma kindlustunde ja inimväärikuse tagasi saaksid.

OLLES LUGENUD Eesti ajalehtedest viimasel ajal loomi puudutanud jubedaid lugusid, tahan lõpetuseks öelda, et mul on siiralt kahju, et loomadel pole antud võimalust enda eest seista ja samamoodi nagu inimestel ohvriabi poole pöörduda. Vastasel juhul saaksid paljud jõhkraid tegusid sooritanud isikud oma teenitud palga.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles