Uus tee pandi prügistajate kartuses kinni

Piimametsa teele tohib sõita vaid juhul, kui selleks on riigimetsa majandamise keskuselt luba küsitud.

FOTO: Marko Saarm / Sakala

Viiratsi valda riigimetsa majandamise tarvis rajatud avar tee on ilma loata kasutamiseks keelatud, et hoida eemal loodust lagastavaid kurjameid.

Nagu kolmapäevases Sakalas juba seisis, annab sel nädalal Piimametsas avatud tupikuga lõppev metsatee silmad ette paljudele kohalikele kruusateedele: koos harudega 2,34 kilomeetrit pikk ja 4,6 meetrit lai metsahooldustee on tasane ja sademete äravoolu eest hoolitsevad kraavid ühes uute torudega.

Niisama lihtsalt aga uuele teele sõita ei tohi. Riigimetsa majandamise keskuse metsaparandustalituse juhataja Margus Reimann selgitas, et keeld tuleneb inimeste kultuuritusest.

«Keeld on pandud üles selleks, et linnalähedasse metsa ei veetaks prügi,» lausus ta. «See on tavatu olukord, et metsatee on liiklemiseks üldse suletud.»

Harilikult on Reimanni sõnul riigimetsateedel liiklemine keelatud teatud tingimustel, näiteks ei tohi mõnel pool sõita rasketehnikaga või on see lubatud vaid juhul, kui masina omanik hiljem tee korda teeb.

«Piimametsas ei näinud me prügivedamise vältimiseks muud võimalust kui tee liikluseks sulgeda,» lisas ta. «Kes seal heade kavatsustega liikuda soovib, peab luba küsima Viljandimaa metskonnalt.»

Suusõnaline luba

Viljandimaa metskonna metsaülem Elor Ilmet ütles, et jalgsi võib mööda kõnealust teed astuda ja ka jalgratturit ei hakka keegi kimbutama. Kes tahab keelumärgi alt mootorsõidukiga sisse sõita, näiteks sooviga seenele minna, peab enne luba küsima.

Ilmet kinnitas, et selleks piisab metskonda helistamisest, oma soovi põhjendamisest ning sõiduki registreerimisnumbri ütlemisest. Bürokraatiat pole, Ilmeti andmeil antakse metskonnast suusõnaline luba.

«Pole probleemi,» lausus ta. «Küll on probleem selles, et osa tegelasi kipub metsa prügi viima — seda tehti juba tee ehitamise ajal. Koht on linnale lähedal ja millegipärast mõni arvab, et lihtsam on prügi viia metsa kui prügilasse.»

Nagu Ilmelt lisas, on metskonnal kokkulepe piirkonnas liikuvate jahimeestega, et nood hoiaksid uuel teel liikujail silma peal. Kes prügistamiselt tabatakse, peab maksma trahvi.

Maksimaalne karistus jäätmete ladestamise eest väljaspool jäätmekäitluse kohta on keskkonnainspektsiooni andmeil kuni 1200 eurot.

Teeseadus ütleb

Tartu ülikooli riigi- ja haldusõiguse professor Kalle Merusk ütles, et metsatee kasutamist reguleerib teeseadus, mis annab riigimetsa majandamise keskusele õiguse metsateel liiklust piirata või keelata.

Metsatee on riigi omandis olev ning valdavalt riigimetsa majandamiseks kasutatav tee. Seal võib sõita igaüks juhul, kui riigimetsa majandamise korraldaja ei ole metsateed või selle osa sulgenud või seal liiklust piiranud.

Merusk märkis, et riigimetsa majandaja võib metsatee kinni panna näiteks tulekaitse kaalutlusel, metsa ökosüsteemide kaitseks, õigusrikkumise takistamiseks, metsamajandamistööde ohutuse tagamiseks või kui teed ei vajata  riigimetsa majandamiseks või kohalikuks liiklemiseks.

Tagasi üles