Täna on meil Riiast lugu jutustada, kust näeme, et Lätlased ka mõnes tükis meist ees on. Riias on üks Läti hantwärgi selts kokku astunud, kelle põhjused 14. Juunil ministri herra poolt kinnitatud on. Selle seltsi ülem eesmärk on see, omi liikmeid haiguse ajal ehk muu õnnetustes aidata. Iga laitmata Läti käsitööline (hantwärk), kes 18 kuni 60 aastat wana on, wõib selle liikmeks heita, kus temal 1 rubla sisseastumise maksu on ja pärast igas kuus 40 kop.

Tellijale Tellijale