Eesti Kristlike Demokraatide programm

FOTO: Erakogu

Eesti Kristlike Demokraatide programm Viljandi linnas


Traditsioonilise abielu ja perekonna ning laste kaitseks:

*„Viljandi aasta pere" tunnustuse sisseviimine

*Tähele panna kõik kooli- ja perevägivallajuhtumid, osutades võimaluste piires abi

*Taotleme elu säilitamist kõikidele eostatud lastele, suurendades selgitustööd

Õpetamise ja õppimise osas:


*Õpetajaisse suurema austuse kujundamine

*Õpetajate isikliku eeskuju kasv - ükski õpetaja ei suitsega

*Enam tähelepanu tütarlaste esteetilisele ja kõlbelisele kasvatusele Liikumine „Meie abiellume süütuna!"

*Noormeestes vastutavate ja loovate isiksuste kujundamine Liikumised „Karskluse vanne!" ja „Suitsuprii klass!"

*Määratleda kiiremas tempos koolide tulevik, sealhulgas Paalalinna gümnaasiumi algklasside hoone eksistents, mis on väga armetus olukorras

*Kristlike väärtushinnangute süvendamine koolides

Tervise kaitseks:

*Kultuurimaja juurdeehitus

*Konkurss uute Viljandi - teemaliste laulude saamiseks

*Toetused suuremate ürituste läbiviimiseks

*Kõik pereüritused alkoholivabad

Ettevõtluse soodustamiseks:

*Jätkata infrastruktuuride väljaehitamist ja ettevõtjatele uute maaalade kasutusse andmist

*Korraldada regulaarselt ettevõtjate kokkusaamisi nende vajaduste teadasaamiseks

*Laiendada tööõpetuse osa üldhariduskoolides

*Võimaldada suurema arvu õpilaste osavõttu
töölaagritest

*Luua elanikele võimalus oma aiasaaduste töötlemiseks, näiteks mahla pressimiseks ja aias muudeks vajalikeks toiminguteks, näiteks viljapuude võra kujundamiseks.
Selleks: Leida huvitatud ettevõtja, kelle kasutusse anda tasuta rendile sobilik osa linnavarast

Heakorra osas:

*Kontrolli ja nõudlikkuse suurendaminekruntide ja hoonete omanike suhtes

*Võrdne tähelepanu kõikidele linnaosadele

*Teha Viljandi järve rand ka tegelikult korda

*Korrastatud saavad linna räämas äärealad

*Korraldatakse selliste kohusterritooriumide korrastamine, mille omanikud ei ole võimelised seda ise tegema (näiteks üksikud haiged vanainimesed)

*Parandada kõnniteede olukorda

Maksudest:

*Lähiajal tuleb kaotada maamaks ja parkimistasu linnas

Üldiselt:
* Inimese mõtteviis on meloodia, mille järel ta tantsib

* Soovin, et koostöö volikogus kulgeks üksteisi austades ja eesmärgiga - teenida!

* Leian, et tähtis nägu ja ülbed silmad ei näita ei tähtsust ega tarkust

* Volikogu peaks seisma hea selle eest, et kaoks suur rahaline ebavõrdsus erakondade lõikes

Tagasi üles