Olav Renno: Mulgimaal uut edu lootes

Olav Renno

FOTO: Elmo Riig/SAKALA

JÄRGMISTE volikogude valimiseni on jäänud alla kahe nädala. Valimisrühmitised ja volikogu liikmete kandidaadid on välja kuulutatud, valijaile on kutsed kätte toimetatud. Nüüd on igaühel, kes pole endas veel selgusele jõudnud, pisut mõtlemisaega, keda rohketest kandideerima seatutest oma häälega toetada.


Kel on tahtmist, võib läbi uurida valimisliitude ja erakondade tegevusprogrammid, et võrrelda, kes mida loodab ja lubab eeloleval neljal aastal vallas või linnas paremaks muuta. Tõesema pildi saamiseks peaks võrdlema eelmiste valimiste eel esitatud kavade ja lubaduste täitmist ning tegelikult ellu viidut. Paljugi toona suure suuga lubatust on paraku jäänud vaid paberile.ENAMIKU erakondade maine on mitmel aastal kõvasti kannatada saanud, olgu siis mõnda skandaali sattumise või masu survel valitsuse riigikogule esitatud kärpemeetmete toetamise, samuti mõne parteiliidri ennatlikult väljapakutud ettepanekute peaaegu üldrahvaliku taunimise taustal.Sellest hoolimata on viies Mulgimaa vallas ja Mõisaküla linnas, kuhu ma oma seekordses arvamusloos pilgu heidan, valimisteks esitatud 24 rühmitist. Nende hulgas on kaheksa valimisliitu 142 ja 16 erakondade esindust 167 kandidaadiga, lisaks on kaks inimest söandanud välja tulla üksikkandidaadina.Nelja aasta eest olid need näitajad kuus liitu ja 17 erakonda vastavalt 99 ja 201 kandidaadiga. Niisiis näib, et parteilised heitlused on ka Mulgimaa volikogudesse pürgijaid pisut mõjutanud suurest poliitikast distantseeruma.ERAKONNA nimetuse all on välja tuldud kõigis Mulgimaa omavalitsustes, sealhulgas on Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) ning Keskerakond oma nimekirjad esitanud neis kõigis. Reformierakond loodab valijate poolehoidu võita Abjas ja Tarvastus, sotsiaaldemokraadid plaanivad seda Paistus ja Tarvastus (viimasena nimetatud vallas küll vaid ühe kandidaadiga).Enamik nii-öelda parteilisi nimekirju ei koosne üksnes nime andnud erakonna liikmetest — neid on tihti ainult kolmandiku jagu. Vaid Paistus on kaks nii-öelda puhtatõulist nimekirja: IRL-lased viie ja keskerakondlased kolme kandidaadiga.IRL-i nimekirjadest leiame kokku 100 kandidaati, kellest sellesse erakonda kuulub vaid 34. Keskerakonnal on need arvud 60 ja 21, sotsiaaldemokraatidel 21 ja kolm. Seevastu Reformierakonna näitajad on 17 ja 15. Nii et temal on peaaegu 90 protsenti omi.Siin-seal on seltsi võetud üksikuid teiste erakondade liikmeid: Abjas leiame IRL-i nimekirjast reformlase, Tarvastus IRL-laste seas rahvaliitlase ja nende Mõisaküla aatevendade hulgast kristliku demokraadi. Paistus on sotsiaaldemokraatide 20-pealises nimekirjas kolm Sotsiaaldemokraatliku Erakonna liiget, üks roheline, üks reformlane ja üks Eesti Vabariikliku Partei esindaja.HOOPIS PÕNEV kooslus on mõnel valimisliidul. Koduse Mõisaküla lipu all leiame kaks IRL-i ja kaks Keskerakonna liiget. Karksi Koostöö 23 inimesest koosnevas nimekirjas on kolme IRL-i liikme kõrval ühe inimesega esindatud Rahvaliit, Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid.Arenev Abja saadab 21 kandidaadi hulgas valimistulle kaks rahvaliitlast, kaks IRL-last ja ühe sotsiaaldemokraadi, Hooliv Koduvald Abja aga seitsme parteitu kõrval seitse rahvaliitlast, ühe keskerakondlase ja ühe sotsiaaldemokraadi.21 inimesest koosnevasse Tarvastu valimisliitu on võetud kaks Reformierakonna liiget ja üks Keskerakonna liige. Mulgimaa suurima valla teise valimisliidu Elukaar tosina nime hulgas on nelja rahvaliitlase kõrval üks IRL-i liige.SEE STATISTIKA tõestab minu arvates kõigepealt, et siinsetes valdades on vähem erakondlikku purelemist kui pealinnas, enamikus maakonnalinnades või paljudes valdades mujal. See tähendab, et meil on kandideerijad üksteise suhtes sallivamad kui Eestis keskmiselt. Teiselt poolt peegeldab see pettunud või kõrvale tõugatud teha tahtjate kaasalöömissoovi jätkumist.Järjest paati vahetanud kandidaate peaaegu polegi, kuid varasemasse seltsingusse tagasi pöördunuid leidub igas vallas. Koduses Mõisakülas on üks mees pendeldanud selle valimisliidu ja Keskerakonna vahel.HOOLIMATA nimevahetusest on kandidaatide rühmitised jäänud enamasti järjepidevaks. Nii tulid Abja tänavused IRL-i kandidaadid eelmisel korral välja Areneva Koduvalla lipu all ning valimisliidu Tarvastu kandidaadid on suurelt osalt võrsunud 2002. aasta Keskerakonna rühmast ja sama valla Elukaar toonasest Rahvaliidu nimekirjast.Paistu Ühtse Valla kandidaatidest esines nelja aasta eest samas nimekirjas vaid neli inimest, kuus inimest kuulus toona Rahvaliidu blokki ja üks Isamaaliidu omasse. Praeguses nimekirjas figureerib tervelt kaheksa senist vallavolinikku üheteistkümnest — ilmselt on võitjad ette teada.Halliste Hoolivasse Koduvalda kuulub kuus 2005. aastal Rahvaliidu nimestikus kandideerinut (neist neli volikokku saanut), aga 11 inimest eelmine kord ei kandideerinud. Osalt tegid nad seda küll üle-eelmistel valimistel (sealhulgas üks oli respublikaanina vallavolinikki!).KÕIGE JÄRJEKINDLAMAD ja parteitruumad on Mulgimaal olnud keskerakondlased. Nende nimekirjadest on teisale libisenuid üksnes Paistus. Ka on püsitud oma nime juures, samal ajal kui kõik teised on millalgi kas valimisliidu või erakonna nime vahetanud.Reformierakond on oma nimekirja välja pannud ainult Tarvastus (tänavu teist korda) ja Abjas (esimest korda) ning mõlemad paistavad silma sellega, et nimekirjas on vaid üks kandidaat, kes ei kuulu erakonda.Sotsiaaldemokraadid tulevad oma nimekirjaga valimistele kahes vallas, kusjuures Tarvastus astub üles vaid üks mees ja Paistu kandidaatide poliitiline minevik on kaunis kirju: kahekümnest olid kaheksa eelmine kord Isamaaliidu ja kolm Ühtse Valla kandidaadid, üks juhtfiguur on Eestimaa Roheliste liige ja kaks kandidaati mujal vastasleeri kuuluvate erakondade liikmed.VALIMISLIITUDE arengut uurides ilmneb, et enamik on hoidnud  järjepidevust juba 1999. aasta valimistest saadik.Ühe ja sama nime all on esinenud Karksi Koostöö, kelle tänavusest 23 kandidaadist leiame seitsme nimed ka kümne aasta taguses nimekirjas. Koduse Mõisaküla 11 kandidaadist oli kolm 2002. aastal nimekirjas Üheskoos, kõik nad said toona ka linnavolinikuks. Paistu Ühtse Valla 22 kandidaadist oli eelmisel korral neli samanimelises ja kuus Rahvaliidu nimekirjas, nende kolmeliikmeline tuumik aga pärineb 1999. aasta Kodukandist. Halliste Hooliva Koduvalla kandidaatidest olid kuus eelmistel valimistel rahvaliitlased, neist neli said volikogussegi.Valimisliidu Tarvastu alge tuleb 2002. aasta Keskerakonna nimekirjast, millest valiti kuus meest volikogusse, ent Elukaare enamus olid toona edukad rahvaliitlased. Hooliva Koduvalla Abja kandidaadid esindasid eelmisel korral suurelt jaolt Rahvaliitu nagu mitu Areneva Abja meestki. Võiks järeldada, et Mulgimaalgi häbenetakse esineda rahvaliitlastena.KUMMATIGI on need valimised ilmselt ka seekord pigem isiku- kui erakonna ja valimisliidukesksed. Peaasi, et valima läheksid kõik, kel on vähegi huvi oma kodupaiga käekäigu vastu.

Tagasi üles