Külaelu saab tuge

Mõisaküla kirik.

FOTO: PEETER KÜMMEL/SAKALA

Põllumajanduse registrite ja informatsiooni amet andis külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust 21 Viljandimaa taotlejale kogusummas 11 982 528 krooni.


Suurimad summad, üle 900 000 krooni, anti Mõisaküla kogudusele kiriku-kontserdisaali ehitamiseks, paintball'iklubile OZK vabaajaväljaku rajamiseks, Karksi kultuuriseltsile külamaja katuse projekteerimiseks ja remondiks, Soe külaliikumisele ja Tipu looduskoolile külamajade ehitamiseks.

Erinevad seltsid ja mittetulundusühistud said raha veel staadionide, spordihoonete, terviseradade, külaplatside ja -majade korrastamiseks ning arengukava koostamiseks.

Kokku anti 357 maapiirkondade elukeskkonda parandava ja külaelu edendava projekti elluviimiseks ligi 214 miljonit krooni toetusi.

Tagasi üles