Tulusa tootmise üks olulisi tingimusi on praagi vältimine. «Mistras» on saavutatud selline tootmistase, et käesoleval viisaastakul ei ole esinenud mittetootlikke kulusid ega tootmispraaki. Leivakombinaadis ei ole sellist taset saavutatud: 1981. aastal tunnistati leiba praagiks kolmel korral, 1982. a. leiba ühel ja makarone ühel korral. Praaki on põhjustanud rikkis seadmed, viletsad tootmistingimused ja teinekord ka töötajate hooletus või oskamatus.

Tellijale Tellijale