iDeal kampaania

Talvekuudel kasvab toetuse küsijate arv sotsiaalametis

Taire Mikalai tuli toimetulekutoetust taotlema sellepärast, et tema väljaminekud on suuremad kui sissetulekud.

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Üleeile käis Viljandi sotsiaalametis palju abivajajaid, sest viimast päeva sel kuul sai esitada paberil toimetulekutoetuse avaldusi.

Enne keskpäeva oli toetust saama tulnud kolme lapse ema Jaanika Valdek, kes on töötu olnud mitu aastat. «Toetust saan juba teist aastat,» ütles ta. «Eelmistel kuudel anti 65 eurot inimese kohta.»

Lisaks toimetulekutoetusele on tema igakuised sissetulekud 42-eurone töötutoetus ning 75-eurone lastetoetus. «Raske on, aga kuidagi me ikkagi hakkama saame.»

Pärastlõunal astus sotsiaalametisse Sergei Porhov, kes on aasta töötu olnud, enne seda pidas Tallinnas bussijuhiametit.

«Igakuine toimetulekutoetus jääb enamasti 70—76 euro kanti,» lausus ta ning lisas, et tuli avaldust esitama, sest neljapäev on töönädala viimane päev, mil sotsiaalametis linnakodanikke vastu võetakse. «Ei taha hiljaks jääda, sest muidu ei saa üldse midagi,» sõnas ta.

Sissetulek ei kata kulusid

Kahe lapse ema Taire Mikalai sai esimest korda toimetulekutoetust eelmisel kuul ja see oli 200 eurot.

«Nüüd taotlen siin uuesti,» sõnas Mikalai. Ta on töötu ning saab 50 eurot töötutoetust. Kahe lapse pealt makstav toetus on 76 eurot.

Küsimusele, kuidas ta hakkama saab, vastas Mikalai: «Ma tõesti ei oska öelda. Eks ta raske on, aga saame.»

Tema pere väljaminekud on hulga suuremad kui sissetulekud. «Kuus kuud olen elanud üürikorteris, kus üür ise on umbes 200 eurot,» rääkis ta. «Sellele lisanduvad kommunaalid 100 eurot ning elekter 70 eurot.»

Korterikulude kallinemine ongi peapõhjus, mis toob talvekuudel Viljandi linnavalitsuse sotsiaalametisse tavalisest rohkem toetusetaotlejaid. Sotsiaalameti juhataja Livia Kase sõnul oli eelmistel aastatel kõige rohkem toetuse saajaid jaanuaris, veebruaris ja märtsis. Palju on neid olnud ka aprillis.

Lisaks sõltub toimetulekutoetuse saajate arv Kase sõnul tööturu olukorrast: kui palju on töötuid, kui palju koondatakse ja kui paljud on töö leidnud. 2010. aastast on toetuse saajate arv igal aastal siiski vähenenud. «Töökohti on juurde tulnud ning inimesed leiavad rakendust,» nentis Kask.

Kui pensionist ei piisa

Sotsiaalameti juhataja sõnul saavad talvekuudel toetusi ka need, kelle sissetulekud on muidu toimetulekupiirist kõrgemal.

«Ka nii võib olla, et raskematel kuudel tulevad meie juurde pensionärid, kellele jääb kätte natukene rohkem kui toimetulekupiir. Talvel võib ta sattuda toimetulekupiiri peale või isegi alla selle,» lausus Livia Kask.

Ta tõi näiteks, et kui vanainimese rahvapension on 134.10 eurot ning Männimäe korteri üür on 200 eurot, kuulub ta toimetulekutoetuse saajate hulka.

Ehkki taotlusi võetakse igal kalendrikuul vastu 20. kuupäevani, peab silmas pidama ka seda, mis nädalapäevale see kuupäev langeb ja millised vastuvõtutingimused omavalitsus on kehtestanud. «Taotlus on võimalik esitada ka elektroonilisel teel, siis peab see olema digiallkirjastatud ning sellele peavad olema lisatud pere koosseisu, sissetulekuid ja kommunaalmaksete arveid tõendavad dokumendid,» sõnas sotsiaalameti juhataja Livia Kask.

TOIMETULEKUTOETUS

See on riigi abi, mida maksab omavalitsus.

• Toimetulekupiiriks nimetatakse summat, mis on vajalik minimaalseks igapäevaseks äraelamiseks ühe kuu jooksul.

• Tänavu on toimetulekupiiri määr 76.70 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 61.36 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele.

• Toimetulekutoetuse saajal on õigus taotleda sotsiaaltoetust 15 eurot, kui kõik tema pereliikmed on alaealised.

• Toimetulekutoetuse saamiseks tuleb iga kuu 20. päevaks esitada omavalitsusse avaldus, millele lisatakse dokumendid, mis tõendavad alalise eluruumi kasutamise õigust, üksi elava isiku või pereliikmete eelmisel kuul saadud sissetulekuid ning sellest mahaarvestatud tulumaksu ja ära makstud elatise suurust ning jooksval kuul tasutavaid eluruumi alalisi kulusid.

Allikas: riigiportaal eesti.ee

TAOTLUSED

Viimasel neljal aastal jaanuaris rahuldatud taotluste arv ning makstud summa eurodes

             Rahuldatud taotlusi    Makstud summa

2009                 120                        15 336.88

2010                 270                        45 148.85

2011                 255                        51 648.61

2012                213                        52 630.93

Allikas: Viljandi linnavalitsuse sotsiaalamet

Tagasi üles