Võrtsjärv esitles ennast maastikuteatris

Maastikuteatris näidatakse spetsiaalse tarkvaraga modelleeritud maastikku 160-kraadisel panoraamekraanil. Selle ette mahub istuma 15—20 inimest.

FOTO: Margus Ansu/ Postimees

Võrtsjärve piirkond koostab uut turismi arengukava, kasutades selle juures uuenduslikku meetodit — 3D-maastikuteatrit, mis annab ettekujutuse, kas objekt sobib kavandatavasse kohta või mitte.

Neljapäeval olid Võrtsjärve idakaldale Rannu rahvamajja kutsutud piirkonna omavalitsusjuhid, ettevõtjad, kohalikud elanikud ja teisedki, kes turismi arengukava loomisel sõna sekka soovisid öelda.

Ees ootas omapärane sündmus: huvilised pandi istuma rahvamaja saali püstitatud kaarekujulise ekraani ette, millel näidati virtuaalset retke mööda Võrtsjärve äärt. Kuigi saal on suur, sai 3D-efekti säilimiseks seda esitlust korraga jälgida 15—20 inimest.

Huviliste ees avanes pilt, mille olid kokku pannud Eesti maaülikooli spetsialistid. Spetsiaalse tarkvaraga olid nad fotosid, maakasutuskaarte, kõrgusmudelit ja muid andmeid kasutusele võttes modelleerinud tõepärase maastiku.

Võrtsjärve sihtasutuse juhataja Jaanika Kaljuvee sõnul olid esitlusse lisatud objektid, mida nimetatakse Võrtsjärve väravateks. Retk algas Jõesuust, liikus edasi Vehendi puhkealale, järvemuuseumi juurde, Vooremäele, Pikasilda ja siis läänekallast pidi tagasi.

Kolmel seansil kokku osales üle 60 inimese. Pärast esitlust võtsid vaatajad kohvilaua taga istet ning arutasid, milliseid objekte oleks vaja nähtule lisada või mis tuleks sealt hoopis eemaldada. Oodatud olid ka äsja sündinud ideed.

Lõplik versioon suvel

Jaanika Kaljuvee ütles, et maaülikooli spetsialistide abiga kantakse ka üleeilsed mõtted maastikuteatri esitlusse. Tänu kolmemõõtmelisele kujutusele saavad planeerijad ettekujutuse sellest, kuidas objektid maastikul välja võivad näha.

«Ikka on räägitud, et kui arengukavasid koostatakse, ei kujuta inimesed uutest asjadest rääkides hästi ette, kuidas need objektid looduses paiknevad ja mis nende naabrusesse jääb,» selgitas ta. «Maastikuteater on hea vahend, näitamaks seda, mis on vaadeldavas paigas juba olemas ning kas uus objekt sinna üldse sobib.»

Ta lisas, et retk oli mõnes mõttes ka virtuaalne õppereis. «Ikka veel leidub neid inimesi, kes ei tea, mis naabervallas toimub. Selline ülevaade aitas piirkonna arenguplaanidega tutvust teha.»

Kuigi 3D-maastikuteater on arengukava koostamiseks ainult abivahend, saab Jaanika Kaljuvee sõnul pärast viimase versiooni valmimist teha esitlusest video. Sellega on võimalik Võrtsjärve piirkonda kõikjal tutvustada.

«Oleme plaaninud lõpu­esitluse valmis teha juunis peetavate Võtsjärve mängude ajaks,» kõneles Kaljuvee. «Seal on koos suurem hulk rahvast, kellele saaksime tehtud tööd tutvustada.»

Siis peaks olema selgunud ka see, kui suurt perioodi järgmine Võrtsjärve turismi arengukava hõlmab.

«Et projekt on praegu veel poole peal, on seal palju lahtisi otsi,» nentis Jaanika Kaljuvee. Ta lisas, et aega uue dokumendi koostamiseks siiski jätkub, sest senine plaan kehtib 2013. aasta lõpuni.

Osa suuremast projektist

Võrtsjärve piirkonna turismi arengukava on osa projektist COMCOT, millel on Eesti maaülikooli ja Võrtsjärve sihtasutuse kõrval partnereid Eestist ja Soomest. Eestist löövad selles kaasa Setomaa valdade liit, Maidla vallavalitsus ning osaühing Evanter.

Projekt parandab kogukonnapõhise ehk kohalike toetuse ja heakskiidu leidnud turismi konkurentsivõimet, kasutades selle juures uuendusliku vahendi abi.

Püütakse välja selgitada, millised on kogukondade arengupüüdlused ja -vajadused, ning tehakse need 3D-maastikuteatris kõigile silmaga nähtavaks. Igas piirkonnas selgitatakse välja turismi arengupotentsiaal, analüüsitakse seda, tehakse arengukava ja plaan, mis aitab neid eesmärke saavutada. Oma sõna saavad selle juures öelda kohalikud inimesed.

Projekt pakub kogukondadele tuge ka uuringute tegemiseks, kohalike inimeste võimekuse suurendamiseks ja võrgustikutöö arendamiseks.

Tagasi üles