Tarbijakaitsjad kontrollisid kokku Põlva-, Valga- ja Viljandimaal 12 tanklat ja tegid 18 mõõtmist. Ainus tuvastatud rikkumine ilmnes Päri tanklas, mis kuulub osaühingule Texor. Ettenähtust väiksema koguse väljastas bensiini 98 tankur, kus kümne liitri peale oli eksimus 570 milliliitrit. Samas oli kütusemõõtur nõuetekohaselt taadeldud.

Tankla selgitas, et kontrollimise ajal oli kütus mahutis otsakorral ja see võis olla eksimuse põhjuseks. Koheselt telliti uus kogus kütust ning sama päeva õhtuks oli plaanitud ka kütusemõõturite korraline taatlus.

Sama kontrollkäigu tulemusena leiti, et mitmes tanklas väljastati klientidele kütust makstud kogusest veidi rohkem. Lisaks avastati kontrolli käigus kuus tanklat, kus ostjad said pisut enam kütust kui näitas tankuri lugem.