Samuti kavatseb Kõo vallavalitsus luua sügisest koolis liitklass ning lasteaiast tuua koolihoonesse kuueaastaste rühma.