Kogu ettevõtmise oli politsei ette valmistanud erilise ettevaatlikkusega, sest varasemate kogemuste põhjal võis oletada, et kurjategijatel on tulirelvad ja nad ei põrka ummikusse aetuna tagasi ka neid kasutamast.

Järgnenud sündmused kinnitavad, et vargad pidasid targaks Lätti lipsata läbi Lilli piiripunkti, mis on võrreldes mõne teise Lõuna-Eesti piiriületuskohaga üsna vaikne ja kõrvaline. Umbes kella nelja paiku jõuti Karksi-Nuiast paar kilomeetrit lõunas asuvasse Ärikülla, kuhu politsei oli nende peatamiseks üles seadnud autodest teetõkke.

Mõistes, et ollakse lõksu sattunud, otsustas saateautot juhtinud leedulane üht operatiivsõidukit rammida. Kui oli näha, et läheneja ei vähenda sõidukiirust ja muutub ohtlikuks, avasid korrakaitsjad ametirelvast selle pihta tule. Sellest hoolimata ei peatunud leedulased enne, kui üks autodest oli kinni jäänud kõrval oleval pehmel põllul ning BMW põrutanud vastu puud, mis ühtlasi oli Tauga talu postkasti jalg.

Ehkki üks leedulastest sai ülikriitiliseks kujunenud kokkupõrkes jalga kuulihaava, suutis kogu kolmik jooksu pista. Järgnes jälitamine kolmes suunas. Üks meestest, kes suundus Läti piiri poole, tabati teenistuskoera abil kella seitsme ajal mahajäetud majast. Teine avastati umbes samal ajal Karksi-Nuia poe eest. Kumbki neist ei osutanud kinnipidamisel vastupanu.

Kolmanda leedulase tabamiseks kulus veel üle kolme tunni. Selleks ajaks oli läbikülmunud mees jõudnud linnulennult kümne kilomeetri kaugusel asuva Penuja küla lähedale. Temalgi polnud enam rammu ega tahtmist vastu hakata.