Aadressi Näituse 4b kandev kinnistu on avaliku tähelepanu keskmes olnud läinud aasta juunist. Nimelt asusid siis maatüki läheduses elavad inimesed võitlema osaühingu Nordic Living palvel algatatud detailplaneeringu vastu, mis lubanuks sinna rajada kolm ridaelamut kokku 21 sektsiooniga. Naabrid leidsid, et selline lahendus rahvastaks nende kodukoha üle.

Lõppeval nädalal tõusis maatükk eriti teravalt avalikkuse huviorbiiti, sest selgus, et pool Nordic Livingust kuulub linnavalitsuse liikme Tauno Tuula poja elukaaslasele. Et Tuula oli linnavalitsuses detailplaneeringut kaitstes seda fakti salajas hoidnud, tekkis küsimus, kas tegu võis olla korruptsioonijuhtumi või vähemalt ebaeetilise tegevusega.

Kehtiva planeeringu alusel

Nii kulmineeruski mitu kuud väldanud vaidlus sellega, et Nordic Living palus detailplaneeringu lõpetada ning Tuula astus linnavalitsusest tagasi. See aga ei tähenda, et ettevõte oleks Näituse tänav 4b kinnisvaraarendusest loobunud. «Plaanid on jõus, kuid esialgsest tagasihoidlikumad,» sedastas osaühingu juht ja üks kaasomanikke Elvis Orav.

Teisisõnu kavatseb Nordic Living edasi tegutseda 2007. aastal kehtestatud detailplaneeringu alusel, mis võimaldab püstitada ühe kuue sektsiooniga ridamaja ning kolm eramut. Esimesena ongi kavas rajada ridaelamu.

«Teeme selle kõigepealt valmis ja otsustame seejärel, kuidas oleks mõistlik edasi toimida,» selgitas ettevõtja.

Seda, kas Nordic Living võiks kunagi uuesti detailplaneeringu muutmist taotlema hakata, ei soovinud Orav öelda.

Orava sõnul oli skandinaavialik, kolmest kompaktselt asetsevast ridamajast koosnev kompleks Näituse tänaval mõeldud katseprojektiks, mille õnnestumise korral oleks ettevõte tahtnud samalaadseid arendusi algatada mujalgi Eestis. Et aga idee läks siin vett vedama, vaadatakse nüüd avali silmi ringi teistes linnades.

Tauno Tuula ei räägi kaasa

Muu hulgas rõhutas Elvis Orav, et tema äripartneri Anna Netšajeva mitteametlik äi Tauno Tuula ei ole mingil moel plaanide tegemises kaasa rääkinud varem ega hakka seda tegema ka tulevikus. Samuti polevat Tuulal asjaga mingit majanduslikku kokkupuudet.

Üks kinnistu naabritest Erkki Aun avaldas heameelt selle üle, et kogukonna hääl jäi vaidluses lõpuks peale ning segadust külvanud asjaolud – sealhulgas Tauno Tuula seos asjaga – leidsid seletuse. «Meie tahtmine oli, et rahvast ei sõidetaks teerulliga üle ja kehtima jääks praegune detailplaneering. Kui see nüüd nii läheb, pole meil edaspidi põhjust ehitusele vastu seista,» ütles Aun.