Väikese riikide rühma initsiatiivist on välja kasvanud maailma suurim ja ulatuslikem linnuseireprogramm, milles igal aastal osaleb üle saja riigi. Seirega kogutud andmete alusel on maailmas kaitse alla võetud ligi viis miljonit ruutkilomeetrit märgalasid, määratletud tuhandeid rahvusvahelise tähtsusega linnualasid, selgitatud välja paljude vee- ja rannikulindude asurkondade seisund ja astutud samme nende liikide kaitseks. Viimati kinnitati eelmisel aastal näiteks meilegi väga olulise liigi auli rahvusvaheline kaitse tegevuskava.

Eestis korraldati esimene kesktalvine veelinnuloendus 1957. aastal. Kümme aastat hiljem olime nende riikide seas, kes leppisid kokku ühtsetes reeglites ja alustasid seiret, mis kestab tänaseni. Rahvusvaheliselt koordineerib seda organisatsioon Wetlands International Hollandist, meil Eesti ornitoloogiaühing.

Kesktalvine veelinnuloendus on Eesti üks populaarsemaid lindude seire projekte, kus mõnel aastal on osalenud peaaegu kakssada loendajat. Osalemiseks tuleb endale sobival jäävabal rannikulõigul või siseveekogul määrata ja kokku lugeda kõik veelinnud. Loendus püütakse kõigis riikides korraldada jaanuari keskel, sel aastal 16. ja 17. jaanuaril, kuid arvestatakse kõiki jaanuaris tehtud vaatlusi.

Vaatlusandmed tuleb sisestada e-Elurikkuse andmebaasi http://elurikkus.ut.ee/ või saata Eesti ornitoloogiaühingule aadressil Veski tänav 4, 51005 Tartu.

Kesktalvise veelinnuloenduse ja varasemate aastate aruannetega saab tutvuda EOÜ kodulehel www.eoy.ee/taxonomy/term/8. Lisateavet saab loenduse koordinaatori Leho Luigujõe e-posti aadressilt leho.luigujoe@gmail.com.